Do zagospodarowania w SUM: DRUKARKA Samsung M2825N

Nazwa urządzenia:

DRUKARKA Samsung M2825N

  • nr. inw. ZKC-491-00001/14


Osoba do kontaktu:

Urszula Pielka

Katedra i Oddział Kliniczny Kardiochirurgii, Transplantologii,
Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej SUM
Śląskie Centrum Chorób Serca
ul. M.Curie – Skłodowskiej 9
41-800 Zabrze
tel. 32 37 33 864