logo Warsaw Health

Rusza nabór do I edycji „Programu platformy mentoringowej Warsaw Health Innovation Hub”

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach przystąpił do „Programu platformy mentoringowej Warsaw Health Innovation Hub”- inicjatywy skierowanej do akademickich zespołów badawczych, którego organizatorem jest Agencja Badań Medycznych, we współpracy z 9 Uczelniami oraz 10 Partnerami WHIH. Link do strony WHIH dot. Projektu: https://whih.abm.gov.pl/whi/platforma-mentoringowa-whih/opis-programu/1930,Opis-programu.html

Program mentoringowy ma charakter doradczo-rozwojowy. Jego zadaniem jest wsparcie prowadzonych projektów naukowych poprzez umożliwienie akademickim zespołom badawczym skorzystania z mentoringu, prowadzonego przez uznanych ekspertów wskazanych przez Partnerów WHIH, zarówno w obszarze biznesowym jak i w obszarach ekspertyz technologicznych, klinicznych i regulacyjnych. Celem programu mentoringu, obejmującego blok 20 godzin w okresie 3 miesięcy, jest wsparcie w wypracowaniu ścieżki rozwoju zaproponowanej koncepcji technologicznej.

Program dotyczy projektów naukowych w kategorii farmaceutycznej, wyrobów medycznych oraz rozwiązań cyfrowych w ochronie zdrowia znajdujących się na wczesnych poziomach dojrzałości technologicznej TRL 2 (etap formułowania koncepcji technologicznej) lub TRL 3 (etap potwierdzania słuszności koncepcji technologicznej) oraz posiadających potencjał wdrożeniowy, odpowiadających na konkretne, niezaspokojone potrzeby medyczne w kraju. Projekty mogą być adresowane do osób wykonujących zawody medyczne, podmiotów leczniczych oraz pacjentów.

Harmonogram I edycji Programu platformy mentoringowej Warsaw Health Innovation Hub

Od 23 stycznia do 10 lutego 2023 – nabór do Programu prowadzony przez Uczelnie biorące udział w Programie

Od 13 do 17 lutego 2023 – I etap oceny obejmujący ocenę formalną wniosków przeprowadzany przez Uczelnie biorące udział w Programie

Od 20 lutego do 3 marca 2023 – II etap oceny obejmujący ocenę merytoryczną przeprowadzany przez Organizatora- Agencję Badań Medycznych, którego celem jest wyłonienie 10-ciu najlepszych projektów

Od 6 do 17 marca 2023– III etap oceny w formie sesji match-makingowych z udziałem Organizatora i Partnerów WHIH, w wyniku których zwycięskim Zespołom zostaną przydzieleni odpowiedni Mentorzy

Marzec – Czerwiec 2023 – indywidualne spotkania mentoringowe dla zwycięskich Zespołów w wymiarze 20 h, oraz spotkanie otwierające z warsztatami i spotkanie podsumowujące na koniec Programu

Nabór do udziału w I edycji Programu platformy mentoringowej WHIH prowadzony na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach:

Wnioski aplikacyjne wraz z załącznikami składane są przez Zespoły w wersji papierowej do Centrum Transferu Technologii SUM (ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice) oraz ich skany w wersji elektronicznej na adres mailowy: w terminie do 10.02.2023 r.

Wzór wniosku aplikacyjnego, który należy uzupełnić znajduje się na dole strony.

Regulamin „Programu platformy mentoringowej Warsaw Health Innovation Hub” znajduje się na stronie Warsaw Health Innovation Hub: https://whih.abm.gov.pl/whi/platforma-mentoringowa-whih/regulamin/1934,Regulamin.html

Plik do pobrania:

Więcej informacji o programie można uzyskać kontaktując się z Centrum Transferu Technologii SUM, z panem Jakubem Gomolą ( , tel. 32 208 36 40).