Wprowadzone przez Dariusz Górniak

Nowe wersje modułów Pracownicy, Studenci i PBN na środowisku demo

https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/10 18 grudnia rozpocznie się proces migracji i udostępnienia nowych usług Pracownicy i Studenci na środowisku demo. Operacja powinna zakończyć się w czwartek 19.12.2019 r. w godzinach przedpołudniowych. Przy okazji […]

Kolejna wersja systemu JSA

W dniu 12 grudnia wdrożona została kolejna wersja systemu JSA, pozwalająca na podłączenie bazy dokumentów OpenAccess do baz referencyjnych systemu antyplagiatowego. https://jsa.opi.org.pl/centrum-pomocy/aktualnosci/   [Przesłano przez: Ewa Nowak]

System POL-on oświadczenia o prawidłowości danych.

Kierownicy  jednostek  organizacyjnych  w  ramach  czynności  nadzorczych składają oświadczenia, że dane przekazane do Systemu POL-on są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym oraz dostępną dokumentacją. Oświadczenia dotyczą wszystkich danych, które […]

Komunikat systemu POL-on

https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/10 Nowa wersja modułu pracownicy naukowi na środowisku demo 2019-12-02 12:33:50 W ramach wdrożenia odświeżona została wersja bazy danych według stanu środowiska produkcyjnego na dzień 2.12.2019 r. Poprawione zostały zgłoszone […]

Pomoc systemu POL-on – nowe lub zaktualizowane wpisy

https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/ Specyfikacja interfejsów masowej wymiany danych w systemie POL-on. Studenci i doktoranci – wersja aktualna – 7.6.1 (27.11.2019)  Materiały z XI edycji specjalistycznego seminarium dla Pełnomocników Rektorów Uczelni Technicznych ds. […]