Wprowadzone przez Dariusz Górniak

Harmonogram prac

https://polon2.opi.org.pl/ustawa-2-0 listopad 2019 Udostępnienie nowej usługi systemu do zarządzania danymi o pracownikach naukowych, nauczycielach akademickich oraz innych osobach prowadządzych zajęcia w związku ze zmianami w ustawie. Wykonanie migracji danych ze starej wersji systemu. Przebudowa rejestru studentów oraz informacji o przyznanej pomocy materialnej – pierwsze wersje na środowisku demonstracyjnym. [Przesłano przez: Ewa Nowak]

Dostępność modułów w systemie POL-on oraz POL-on 2.0

Moduł „Ankieta jednostki” obecnie nieobowiązuje ze względu na zakończoną ewalucję za lata 2013-2016. Moduł „Audyt” obowiązywał do 2018 roku. Obecne dane mogą być nieaktualne. Edycja danych zostanie zablokowana. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, dane te nie są częścią informacji gromadzonych w systemie POL-on […]

Aktualizacja słownika stanowisk w wykazie pracowników naukowych oraz nauczycieli akademickich

Wychodząc naprzeciw postulatom, by jak najszybciej udostępnić w wykazie pracowników naukowych oraz nauczycieli akademickich możliwość rejestrowania pracowników zatrudnionych po 1 października 2019 roku według nowych kategorii stanowisk określonych w ustawie, OPI zdecydowało się wprowadzić tego typu rozszerzenie jeszcze w obecnej wersji aplikacji, czyli POL-on 2.1 To ułatwi przygotowanie danych na potrzeby migracji do nowej aplikacji […]

Zaktualizowane specyfikacje plików wymiany danych

Na stronach pomocy systemowej https://polon.nauka.gov.pl/help/doku.php/import/konsultacje/start zostały opublikowane finalne wersje nowych specyfikacji plików wymiany danych (XSD) opracowane na podstawie uwag zgłoszonych w II turze konsultacji technicznych. Schematy migracji mają umożliwić automatyczną migrację danych dotyczących m.in. studentów, doktorantów oraz pracowników  naukowych, z systemu POL-on 1.0 do systemu POL-on 2.0. Funkcjonalność importu plików według schematów zostanie udostępniona zgodnie […]