Wprowadzone przez Dariusz Górniak

Komunikat w sprawie migracji kierunków studiów

Obecnie jest prowadzona przez OPI razem z MNiSW weryfikacja danych przekazanych przez uczelnie w plikach w ramach procesu migracji danych kierunków studiów. Szczegółowe przypadki wykraczające poza standardowe nieprawidłowości w migrowanych danych będą wyjaśniane w ramach bezpośrednich kontaktów. Dlatego jest prośba OPI o nie używanie operacji potwierdzenia poprawności zmigrowanych danych w sytuacji, kiedy istnieją wątpliwości, czy […]

Zintegrowana platforma informacyjna RAD-on

https://radon.nauka.gov.pl/pl/strona-glowna  POL-on 2.0 będzie głównie gromadził dane, natomiast RAD-on wraz z hurtownią danych będzie jedynym zintegrowanym źródłem danych  o nauce i szkolnictwie wyższym w Polsce. Dane będą zintegrowane ze wszystkich dostępnych systemów w sposób, który umożliwi szybkie i wielopoziomowe tworzenie raportów. Dane w RAD-on: – ELA – POL-on – PBN – ORPPD – NAWA – […]

Specyfikacje techniczne plików wymiany danych

https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/10?offset=0  W dniu 14 października opublikowane zostaną specyfikacje techniczne plików wymiany danych (XSD wraz z instrukcjami) uzgadniane z instytucjami w trakcie konsultacji technicznych https://polon.nauka.gov.pl/help/doku.php/import/konsultacje/start  Możliwość importu plików do poszczególnych modułów według nowych schematów będzie dostępna zgodnie z harmonogramem wdrożenia poszczególnych funkcjonalności.   [Przesłano przez: Ewa Nowak]

Bieżący harmonogram systemu POL-on

https://polon.nauka.gov.pl/help/doku.php/informacje/harmonogram październik 2019 – udostępnione zostaną zatwierdzone wersje specyfikacji technicznych do interfejsów wymiany danych w obszarze: studentów, pracowników naukowych, osób ubiegających się o stopień naukowy, osiągnięć artystycznych, publikacji. Będą to przede wszystkim nowe schematy plików XML (XSD) oraz częściowo specyfikacje opisujące usługi sieciowe API – REST. Kontynuowane będą konsultacje techniczne https://polon.nauka.gov.pl/help/doku.php/import/konsultacje/start – modyfikacje w systemie […]