Wprowadzone przez Dariusz Górniak

ODDAJ KREW

14 listopada br. w ramach programu Stowarzyszenia IFMSA-Poland Oddział Śląsk „Zdrowie pod Kontrolą” odbędzie się akcja krwiodawstwa. Krwiobus będzie stać na parkingu przy budynku Dziekanatu Wydziału Nauk Medycznych Katowicach w […]

Bieżący harmonogram systemu POL-on

https://polon.nauka.gov.pl/ustawa-2-0 listopad 2019 – Udostępnienie nowej usługi systemu do zarządzania danymi o pracownikach naukowych, nauczycielach akademickich oraz innych osobach prowadządzych zajęcia w związku ze zmianami w ustawie. Wykonanie migracji danych […]

FAQ systemu POL-on

https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/faq/ Aktualnie wyświetlane są pytania i odpowiedzi w następujących kategoriach: Administracja (6) API REST (2) Doktoranci i osoby ubiegające się o stopień doktora (1) Działalność naukowa (1) Instytucje (1) Kierunki […]

Pomoc systemu POL-on

https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/ Kategorie pomocy odpowiadają wykazom i bazom danych wskazanych w ustawie 2.0 i rozporządzeniu ws. systemu POL-on 1. Baza dokumentów planistyczno-sprawozdawczych a) Ankieta EN-1 (2019/2020) – https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/ankieta-en-1-2019-2020/ 2. Masowe interfejsy […]

Wersja aplikacji 9.75.9

https://polon.nauka.gov.pl/informacje/wersje-systemu/o/10 W obecnej wersji systemu POL-on, w module pracownicy naukowi i nauczyciele akademiccy, wdrożone zostało rozszerzenie dostosowujące siatkę stanowisk pracowników do zmian w nowej ustawie. Jest to element przygotowania modułu […]