Wprowadzone przez Dariusz Górniak

Nowa aplikacja POL-on 2.0

https://polon.nauka.gov.pl/polon/aktualnosci W godzinach wieczornych 25 września rozpoczął się proces uruchomienia pierwszej wersji nowej aplikacji POL-on 2.0., która będzie współdziałała z obecnym systemem POL-on. Rozpocznie się proces migracji poszczególnych modułów systemu do nowej aplikacji. Dotychczasowy system będzie sukcesywnie wygaszany. W pierwszej kolejności wyłączona zostanie edycja rejestrów, które nie znalazły się w ustawie 2.0. W inicjalnym uruchomieniu […]

30.09.2019 – Wdrożenie POL-on 2.0 w wersji produkcyjnej

https://polon.nauka.gov.pl/informacje/wersje-systemu/o/10 Zakres zmian: 1. udostępnienie nowego sprawozdania o liczbie kandydatów i przyjętych na studia stacjonarne i niestacjonarne (EN-1) na rok akademicki 2019/2020 (wersja aplikacji: 9.74) 2. zablokowanie edycji danych w modułach systemu, które zostają wyłączone w ramach nowej ustawy (wersja aplikacji: 9.74) 3. usunięcie opcji logowania się za pomocą konta lokalnego (logowanie wyłącznie kontem centralnym) […]

Specyfikacje techniczne plików wymiany danych

W dniu 14 października opublikowane zostaną specyfikacje techniczne plików wymiany danych (XSD wraz z instrukcjami) uzgadniane z instytucjami w trakcie konsultacji technicznych https://polon.nauka.gov.pl/help/doku.php/import/konsultacje/start.

Zestawienie pracowników naukowych SUM

Na platformie RAD-on: https://radon.nauka.gov.pl/wykazy/dyscypliny można sprawdzić zestawienie pracowników naukowych SUM wraz przypisaniem do nowych dyscyplin naukowych.

KURSY JĘZYKA ANGIELSKIEGO – wyniki VII naboru uzupełniającego

WYNIKI VII NABORU UZUPEŁNIAJĄCEGO  DO UDZIAŁU W KURSACH JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA PRACOWNIKÓW SUM W RAMACH PROJEKTU „WELCOME TO SUM”   Informujemy, że w wyniku VII naboru dodatkowego online, który trwał od godziny 9:00 dnia 19 września 2019 r. do godziny 13:00 dnia 30 września 2019 r., celem uzupełnienia wolnych miejsc w nw. grupach: – język […]