Wprowadzone przez Dariusz Górniak

Specyfikacje techniczne plików wymiany danych

https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/10?offset=0  W dniu 14 października opublikowane zostaną specyfikacje techniczne plików wymiany danych (XSD wraz z instrukcjami) uzgadniane z instytucjami w trakcie konsultacji technicznych https://polon.nauka.gov.pl/help/doku.php/import/konsultacje/start  Możliwość importu plików do poszczególnych modułów […]

Bieżący harmonogram systemu POL-on

https://polon.nauka.gov.pl/help/doku.php/informacje/harmonogram październik 2019 – udostępnione zostaną zatwierdzone wersje specyfikacji technicznych do interfejsów wymiany danych w obszarze: studentów, pracowników naukowych, osób ubiegających się o stopień naukowy, osiągnięć artystycznych, publikacji. Będą to […]

Nowa aplikacja POL-on 2.0

https://polon.nauka.gov.pl/polon/aktualnosci W godzinach wieczornych 25 września rozpoczął się proces uruchomienia pierwszej wersji nowej aplikacji POL-on 2.0., która będzie współdziałała z obecnym systemem POL-on. Rozpocznie się proces migracji poszczególnych modułów systemu […]

30.09.2019 – Wdrożenie POL-on 2.0 w wersji produkcyjnej

https://polon.nauka.gov.pl/informacje/wersje-systemu/o/10 Zakres zmian: 1. udostępnienie nowego sprawozdania o liczbie kandydatów i przyjętych na studia stacjonarne i niestacjonarne (EN-1) na rok akademicki 2019/2020 (wersja aplikacji: 9.74) 2. zablokowanie edycji danych w […]