Wprowadzone przez Jacek Podżorski

Komunikat Nr 2/2020 UKW

Komunikat Nr 2/2020 Przewodniczącej Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 7 stycznia 2020 r.   Dotyczy: składania formularzy zgłoszeniowych kandydatów do Senatu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w związku z wątpliwościami […]

Komunikat Nr 1/2020 UKW

Komunikat Nr 1/2020 Przewodniczącej Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 3 stycznia 2020 r.   Dotyczy: składania formularzy zgłoszeniowych kandydatów do Senatu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach   działając w oparciu […]

POL-on konferencje – informacja

W grudniu 2019 r. miała miejsce seria konferencji pn. „Wdrożenie systemu POL-on w ramach nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”, zorganizowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Konferencje […]