Wprowadzone przez Jacek Podżorski

Komunikat Nr 2/2020 UKW

Komunikat Nr 2/2020 Przewodniczącej Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 7 stycznia 2020 r.   Dotyczy: składania formularzy zgłoszeniowych kandydatów do Senatu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w związku z wątpliwościami dotyczącymi przepisu Art. 30 ust. 2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. w myśl którego w uczelni publicznej […]

Rekrutacja na szkolenie specjalistyczne pn. „Komunikacja międzykulturowa w Uczelni” dla pracowników SUM

Informujemy, że rekrutacja do udziału w szkoleniu specjalistycznym „Komunikacja międzykulturowa w uczelni” odbędzie się w dniach: od 9 stycznia 2020 r. od godziny 9:00 do 23 stycznia 2020 r. do godziny 13:00 poprzez formularz rekrutacyjny online, który zostanie zamieszczony na stronie internetowej projektu, w zakładce Formularz rekrutacyjny. Szkolenie jest skierowane do pracowników administracyjnych i dydaktycznych […]

Komunikat Nr 1/2020 UKW

Komunikat Nr 1/2020 Przewodniczącej Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 3 stycznia 2020 r.   Dotyczy: składania formularzy zgłoszeniowych kandydatów do Senatu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach   działając w oparciu o § 11 Regulaminu Wyborów Rektora, Senatu oraz Uczelnianego Kolegium Elektorów w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach na kadencję 2020-2024  Uczelniana Komisja Wyborcza podaje do […]

POL-on konferencje – informacja

W grudniu 2019 r. miała miejsce seria konferencji pn. „Wdrożenie systemu POL-on w ramach nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”, zorganizowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Konferencje odbyły się: 11.12.2019 r. w Warszawie, 13.12.2019 r. w Gdańsku, 16.12.2019 r. w Krakowie. Na stronach pomocy zamieszczone zostały materiały z konferencji dotyczące m.in. aplikacji […]

Nowe, rozszerzone wykazy czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych oraz wydawnictw monografii naukowych

https://www.gov.pl/web/nauka/komunikaty https://konstytucjadlanauki.gov.pl/aktualnosci Nowy wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych obejmuje 30404 czasopisma naukowe – to wzrost o 1373 pozycje w stosunku do wykazu opublikowanego 31 lipca 2019 r. Nowy wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe obejmuje 713 wydawnictw, w tym 36 wydawnictw na poziomie II (200 pkt) i 677 wydawnictw na poziomie […]