Wprowadzone przez Jacek Podżorski

Komunikat Nr 8/2020 UKW

Komunikat Nr 8/2020 Przewodniczącej Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 28 stycznia 2020 r. Dotyczy: przedłużenia okresu oddawania głosów do Senatu SUM w związku z powziętą informacją o wystąpieniu przerwy w zasilaniu w energię elektryczną w budynkach Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach przy ul. Medyków 18, co mogło spowodować problemy z oddaniem głosów na odległość (poza […]

Komunikat Nr 7/2020 UKW

Komunikat Nr 7/2020 Przewodniczącej Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 21 stycznia 2020 r.   Dotyczy: lokalizacji lokali wyborczych     działając w oparciu o § 13 ust. 2  Regulaminu Wyborów Rektora, Senatu oraz Uczelnianego Kolegium Elektorów w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach na kadencję 2020-2024 Uczelniana Komisja Wyborcza podaje do wiadomości listę lokali wyborczych, w których […]

Komunikat Nr 6/2020 UKW

Komunikat Nr 6/2020 Przewodniczącej Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 20 stycznia 2020 r. Dotyczy: rekomendacji Kandydatów na Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na kadencję 2020-2024 Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, że: w terminie określonym Kalendarzem Wyborów złożone zostały 3 rekomendacje na Rektora tj.: prof. dr hab. n. med. Tomasza Szczepańskiego do Rady Uczelni przez ustępującego […]

Komunikat Nr 5/2020 UKW

Komunikat Nr 5/2020 Przewodniczącej Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 16 stycznia 2020 r.   Dotyczy: składania formularzy rekomendacji kandydata na Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach   działając w oparciu o § 11 oraz § 17 Regulaminu Wyborów Rektora, Senatu oraz Uczelnianego Kolegium Elektorów w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach na kadencję 2020-2024 Uczelniana Komisja […]

Komunikat Nr 4/2020 UKW

Komunikat Nr 4/2020 Przewodniczącej Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 10 stycznia 2020 r.   Dotyczy: zmiany listy kandydatów do Senatu SUM na kadencję 2020-2024   Nawiązując do komunikatu Nr 2/2020 UKW z dnia 7 stycznia 2020 r. oraz wobec doręczonej z  Ministerstwa Nauki i szkolnictwa wyższego interpretacji* Art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 20 […]