Budowa miejsc parkingowych przy ul. Medyków w Katowicach, na terenach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

ZADANIE

„Budowa miejsc parkingowych przy ul. Medyków w Katowicach, na terenach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach”

Czytaj dalej

Inwestycje - przebudowa laboratorium, segment C1, Katowice Medyków 18

Przebudowa fragmentu laboratorium segmentu C1 w pracowni diagnostyki molekularnej Katedry i Zakładu Patomorfologii i Diagnostyki Molekularnej – Katowice, ul. Medyków 18

ZADANIE

„Przebudowa fragmentu laboratorium piętra V segmentu C1 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na pracownię diagnostyki molekularnej Katedry i Zakładu Patomorfologii i Diagnostyki Molekularnej w Zakładzie Teorii Medycyny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach przy ul. Medyków 18 (działki 1/13 k.m. 65 i 7/39 k.m. 62 obręb Dz. Ligota).”

Czytaj dalej

dom studenta w Sosnowcu

Termomodernizacja Domu Studenckiego nr 2 zlokalizowanego w Sosnowcu przy ul. Ostrogórskiej 30

ZADANIE

Termomodernizacja Domu Studenckiego nr 2 zlokalizowanego w Sosnowcu przy ul. Ostrogórskiej 30

OPIS

Zakres wykonanych prac obejmował:

 • wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych budynków, w technologii lekkiej-mokrej,
 • wykonanie nowej kolorystyki elewacji budynków,
 • wymianę okien dotychczas nie wymienionych na PCV z zachowaniem istniejących wymiarów otworów okiennych,
 • wymianę ślusarki drzwiowej zewnętrznej (drzwi wejściowe, drzwi ewakuacyjne),
 • wymianę obróbek blacharskich na obróbki z blachy powlekanej,
 • remont instalacji odgromowej,
 • wykonanie remontu daszków nad wejściami ( uzyskanie odpowiednich nachyleń wraz z odwodnieniem daszku),
 • ocieplenie stropodachu,
 • remont kominów,
 • remont płyt balkonowych wraz z izolacją termiczną, wymiana balustrad zewnętrznych,
 • wykonanie opaski wokół budynków z kostki brukowej.

ocieplenie i odnowienie budynków w Katowicach

Termomodernizacja obiektów Zakładów Teorii Medycyny w Katowicach – Ligocie

ZADANIE

„Termomodernizacja obiektów Zakładów Teorii Medycyny w Katowicach – Ligocie polegająca na przebudowie wraz z  dociepleniem i zmianą kolorystyki elewacji oraz montażem instalacji odgromowej budynków Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach przy ul. Medyków 18 zlokalizowanych na terenie działek nr 7/39 km 62 i 1/11 km 65 (działka podzielona na 1/12 i 1/13) obręb Dz. Ligota”.

Czytaj dalej

ocieplenie i odnowienie budynków w Katowicach

Termomodernizacja Domu Studenckiego nr 1 zlokalizowanego w Katowicach – Ligocie przy ul Medyków 12A

Zakres wykonanych prac obejmował:

 • wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych budynków, osobno DS1 w technologii lekkiej-mokrej
 • wykonanie nowej kolorystyki budynku
 • wymianę okien drewnianych na PCV z zachowaniem istniejących wymiarów otworów,
 • wymianę ślusarki drzwiowej zewnętrznej (drzwi wejściowe, drzwi ewakuacyjne),
 • wymianę obróbek blacharskich na obróbki z blachy powlekanej ( parapety zewnętrzne, opierzenia ogniomurów, dylatacje itp.)
 • remont instalacji odgromowej i dostosowanie jej do obowiązujących norm
 • wykonanie remontu daszków nad wejściami ( uzyskanie odpowiednich spadów wraz z odwodnieniem daszku),
 • ocieplenie stropodachów
 • remont kominów,
 • wykonanie opaski wokół budynków z kostki brukowej
 • remont schodów i murków zewnętrznych