Termomodernizacja Domu Studenckiego nr 2 zlokalizowanego w Sosnowcu przy ul. Ostrogórskiej 30

ZADANIE

Termomodernizacja Domu Studenckiego nr 2 zlokalizowanego w Sosnowcu przy ul. Ostrogórskiej 30

OPIS

Zakres wykonanych prac obejmował:

 • wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych budynków, w technologii lekkiej-mokrej,
 • wykonanie nowej kolorystyki elewacji budynków,
 • wymianę okien dotychczas nie wymienionych na PCV z zachowaniem istniejących wymiarów otworów okiennych,
 • wymianę ślusarki drzwiowej zewnętrznej (drzwi wejściowe, drzwi ewakuacyjne),
 • wymianę obróbek blacharskich na obróbki z blachy powlekanej,
 • remont instalacji odgromowej,
 • wykonanie remontu daszków nad wejściami ( uzyskanie odpowiednich nachyleń wraz z odwodnieniem daszku),
 • ocieplenie stropodachu,
 • remont kominów,
 • remont płyt balkonowych wraz z izolacją termiczną, wymiana balustrad zewnętrznych,
 • wykonanie opaski wokół budynków z kostki brukowej.

Termomodernizacja Domu Studenckiego nr 1 zlokalizowanego w Katowicach – Ligocie przy ul Medyków 12A

Zakres wykonanych prac obejmował:

 • wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych budynków, osobno DS1 w technologii lekkiej-mokrej
 • wykonanie nowej kolorystyki budynku
 • wymianę okien drewnianych na PCV z zachowaniem istniejących wymiarów otworów,
 • wymianę ślusarki drzwiowej zewnętrznej (drzwi wejściowe, drzwi ewakuacyjne),
 • wymianę obróbek blacharskich na obróbki z blachy powlekanej ( parapety zewnętrzne, opierzenia ogniomurów, dylatacje itp.)
 • remont instalacji odgromowej i dostosowanie jej do obowiązujących norm
 • wykonanie remontu daszków nad wejściami ( uzyskanie odpowiednich spadów wraz z odwodnieniem daszku),
 • ocieplenie stropodachów
 • remont kominów,
 • wykonanie opaski wokół budynków z kostki brukowej
 • remont schodów i murków zewnętrznych

Termomodernizacja Domu Studenckiego nr 3 zlokalizowanego w Zabrzu przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie 42

Zakres wykonanych prac obejmował:

 • wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych budynku w technologii lekkiej mokrej,
 • wykonanie nowej kolorystyki elewacji budynku,
 • wymianę stolarki okiennej na PCV z zachowaniem istniejących wymiarów otworów okiennych,
 • wymianę stolarki drzwiowej (dotychczas nie wymienionej) zewnętrznej na aluminiową z zachowaniem istniejących wymiarów otworów drzwiowych,
 • wymianę całości obróbek blacharskich na obróbki z blachy powlekanej (parapety zewnętrzne, opierzenia, dylatacje itp.),
 • remont zwodów pionowych instalacji odgromowej,
 • ocieplenie stropodachu w zakresie wskazanym w audytach energetycznych,
 • wykonanie opaski wokół budynku z kostki brukowej.
 • Izolację ścian fundamentowych i piwnicznych

Wyremontowane pomieszczenia na terenie Kampusu Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko Dentystycznym w Zabrzu

Wyremontowane wnętrza Katedry i Zakładu Mikrobiologii i Immunologii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko Dentystycznym w Zabrzu