sala pacjenta - centrum dydaktyki i symulacji medycznej w Katowicach

Nowoczesne sale dydaktyczne Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach

w trakcie remontu sal audytoryjnych w Katowicach

Modernizacja pomieszczeń sal audytoryjnych A i B zlokalizowanych przy ul. Medyków 14 w Katowicach-Ligocie

ZADANIE
Modernizacja pomieszczeń sal audytoryjnych nr A i B zlokalizowanych przy ul. Medyków 14 w Katowicach-Ligocie (nieruchomość użytkowana na podstawie umowy użyczenia przez UCK im. K. Gibińskiego)

Czytaj dalej