logo systemu POLON

PBN – aktualności

https://pbn.nauka.gov.pl/centrum-pomocy/aktualnosci/

Przerwa w pracy w systemie PBN
https://pbn.nauka.gov.pl/centrum-pomocy/przerwa-w-pracy-w-systemie-pbn/

Z dniem 29 kwietnia zakończył swoje funkcjonowanie Moduł Sprawozdawczy PBN. Wyłączenie systemu PBN związane jest z wdrożeniem systemu PBN 2.0 w wersji produkcyjnej i potrwa około 7 do 10 dni roboczych, jednak termin ten może ulec zmianie.
Zgodnie z art. 60 ust 13 pkt c) Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z SARS-CoV-2 (http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000695/O/D20200695.pdf ) okres przejściowy pozwalający na przyjmowanie przez system PBN danych od podmiotów na potrzeby ewaluacji zostaje przedłużony o rok – do 31 grudnia 2021 r.

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu antyplagiatowego jsa

JSA aktualności

https://jsa.opi.org.pl/centrum-pomocy/aktualnosci/

W dniu 29.04.2020 została wdrożona na środowisko testowe (DEMO) nowa wersja systemu v2.0.0, która wprowadza integrację danych z POL-on 2. Zaktualizowanie integracji było niezbędne, aby dwa systemy JSA i POL- on 2 mogły nadal działać, używając tych samych danych.  Nowa architektura POL-on 2 fundamentalnie zmieniła identyfikację obiektów w JSA.
Po upływie testowych dwóch tygodni, wersja zostanie wdrożona na środowisko produkcyjne. Należy pamiętać o dostosowaniu działania systemów zintegrowanych z JSA .

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu POLON

Nowe wpisy w Pomocy systemu

  1. Dane studiów na kierunku – Zmiany statusu (27.04.2020)
    https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/dane-studiow-na-kierunku-zmiany-statusu/
  2. Dane studiów na kierunku – Współczynnik kosztochłonności (27.04.2020)
    https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/dane-studiow-na-kierunku-wspolczynnik-kosztochlonnosci/

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu POLON

JSA integracja z POL-on 2.0

W najbliższych dniach zostanie oddana najnowsza wersja JSA, która będzie zintegrowana z POL-on 2.
Ustawa 2.0, na podstawie której powstał POL-on 2, niesie za sobą duże zmiany w architekturze organizacji instytucji. Aby dostosować się do tych warunków muszą zostać wprowadzone zmiany także w JSA, które będą niekompatybilne wstecz. Zakres zmian objął praktycznie wszystkie moduły i dotyczy interfejsu użytkownika oraz API.
Instytucje, kierunki (uruchomienia) oraz pracownicy przyjęły nowe identyfikatory. W przyszłości w JSA pojawią się także studenci oraz doktoranci z nowymi identyfikatorami.
Użytkownicy, którzy korzystają z interfejsu nie powinni odczuć zmiany, oprócz tego, że pojawią się w podpowiedziach aktualne jednostki, kierunki i studenci.
Natomiast kontrakt API został zmieniony w zakresie źródeł, z których należy pobrać nowe identyfikatory.

Link do zaktualizowanej dokumentacji API:
https://jsa.opi.org.pl/centrum-pomocy/baza-wiedzy/api/

Link do strony z opisem zmian:
https://jsa.opi.org.pl/centrum-pomocy/baza-wiedzy/integracja-z-polon2/

Nowa wersja systemu będzie wdrożona na środowisko testowe, a zmiany wejdą na środowisko produkcyjne ok. 2 tygodnie po wdrożeniu na testy.

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu POLON

Aktualności

https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/10

Terminy sprawozdawczości POL-on / GUS aktualizacja komunikatu
2020-04-23 10:11:13

W związku z przedłużającym się zagrożeniem epidemiologicznym spowodowanym nowym koronawirusem oraz mając na uwadze docierające do Ministerstwa sygnały od uczelni, że będą one miały także trudność w dochowaniu terminu wprowadzenia danych do Systemu POL-on tj. do dnia 15 kwietnia 2020 r., MNISW podjęło decyzję o przesunięciu terminu wprowadzenia danych do Systemu POL-on w terminie do dnia 28 kwietnia 2020 r.
Przedłużenie terminu dotyczy wprowadzania danych zarówno do rejestrów POL-on (studenci, pracownicy, doktoranci) jak również samej sprawozdawczości GUS. Zmiana terminu sprawozdawczego dotyczy również formularza danych uzupełniających na potrzeby subwencji i dotacji.
Oświadczenia o zgodności danych należy złożyć w systemie POL-on do dnia 5 maja 2020.
Do tej samej daty należy również zatwierdzić sprawozdania GUS (funkcjonalność zatwierdzenia sprawozdań będzie dostępna od 28 kwietnia 2020).

[Przesłano przez: Ewa Nowak]