logo systemu POLON

Ewaluacja

W dniu 30 kwietnia 2020 r. w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny został udostępniony projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej.
W dniu 25 maja zostały zamieszczone dokumenty, które spłynęły w trakcie konsultacji publicznych.
https://legislacja.gov.pl/projekt/12333258/katalog/12684124#12684124
https://legislacja.gov.pl/projekt/12333258/katalog/12684118#12684118
1. Uwagi Komitetu Polityki Naukowej
https://legislacja.gov.pl/docs//506/12333258/12684124/12684127/dokument448604.pdf
„Komitet pragnie zwrócić uwagę, że ewaluacja nie będzie możliwa bez sprawnie funkcjonującego systemu informatycznego. System ten nie osiągnął jeszcze pełnej funkcjonalności, co realnie zagraża całemu procesowi ewaluacji. Komitet apeluje do MNiSW o podjęcie działań, których celem będzie osiągnięcie pełnej sprawności systemu”.
2. Uwagi KRAUM
https://legislacja.gov.pl/docs//506/12333258/12684118/12684121/dokument448560.pdf
3. uwagi KDBASP
https://legislacja.gov.pl/docs//506/12333258/12684118/12684121/dokument448557.pdf
4. uwagi OPI (twórca systemu POL-on)
https://legislacja.gov.pl/docs//506/12333258/12684118/12684121/dokument448569.xlsx

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu POLON

Projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej

https://www.gov.pl/web/nauka/komunikaty

W dniu 30 kwietnia 2020 r. w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny został udostępniony projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej. https://legislacja.gov.pl/projekt/12333258
Proponowane zmiany mają na celu przede wszystkim doprecyzowanie niektórych przepisów dotyczących sposobu przeprowadzania ewaluacji jakości działalności naukowej. Zmiany te są niezbędne w świetle uwag i wątpliwości interpretacyjnych zgłaszanych przez środowisko naukowe w związku z prowadzonymi pracami przygotowawczymi do pierwszej ewaluacji.
Projekt przewiduje również dostosowanie przepisów epizodycznych rozporządzenia do zmiany terminu rozpoczęcia pierwszej ewaluacji dokonanej ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695). Zgodnie z przyjętymi przepisami pierwsza ewaluacja rozpocznie się w roku 2022 i obejmie lata 2017–2021.
Ewentualne uwagi można zgłaszać w terminie do dnia 15 maja 2020 r.

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu POLON

Nowe wpisy w pomocy systemu

 1. Kształcenie doktorantów – Stypendium doktoranckie (30.04.2020)
  https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/ksztalcenie-doktorantow-stypendium-doktoranckie/
 2. Usuwanie danych kształcenia doktoranta (30.04.2020)
  https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/usuwanie-danych-ksztalcenia-doktoranta/
 3. Historia zmian kształcenia doktoranta (30.04.2020)
  https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/historia-zmian-ksztalcenia-doktoranta/
 4. Zakończenie kształcenia doktoranta (30.04.2020)
  https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/zakonczenie-ksztalcenia-doktoranta/
 5. Skreślenie z listy doktorantów (30.04.2020)
  https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/skreslenie-z-listy-doktorantow/
 6.  Zawieszenie i odwieszenie kształcenia doktoranta (30.04.2020)
  https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/zawieszenie-i-odwieszenie-ksztalcenia-doktoranta/
 7. Zmiana programu kształcenia doktoranta (30.04.2020)
  https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/zmiana-programu-ksztalcenia-doktoranta/
 8. Korekta danych kształcenia doktoranta (30.04.2020)
  https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/korekta-danych-ksztalcenia-doktoranta/
 9. Kształcenie doktorantów – Dane kształcenia (30.04.2020)
  https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/ksztalcenie-doktorantow-dane-ksztalcenia/
 10. Rejestracja osoby ubiegającej się o stopień doktora. Dane osobowe i tryb przygotowania rozprawy doktorskiej (30.04.2020)
  https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/rejestracja-osoby-ubiegajacej-sie-o-stopien-doktora-dane-osobowe-i-tryb-przygotowania-rozprawy-doktorskiej/
 11. Dane studiów na kierunku – Historia zmian nazw (27.04.2020)
  https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/zmiana-nazwy-studiow/

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu POLON

PBN – aktualności

https://pbn.nauka.gov.pl/centrum-pomocy/aktualnosci/

Przerwa w pracy w systemie PBN
https://pbn.nauka.gov.pl/centrum-pomocy/przerwa-w-pracy-w-systemie-pbn/

Z dniem 29 kwietnia zakończył swoje funkcjonowanie Moduł Sprawozdawczy PBN. Wyłączenie systemu PBN związane jest z wdrożeniem systemu PBN 2.0 w wersji produkcyjnej i potrwa około 7 do 10 dni roboczych, jednak termin ten może ulec zmianie.
Zgodnie z art. 60 ust 13 pkt c) Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z SARS-CoV-2 (http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000695/O/D20200695.pdf ) okres przejściowy pozwalający na przyjmowanie przez system PBN danych od podmiotów na potrzeby ewaluacji zostaje przedłużony o rok – do 31 grudnia 2021 r.

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu antyplagiatowego jsa

JSA aktualności

https://jsa.opi.org.pl/centrum-pomocy/aktualnosci/

W dniu 29.04.2020 została wdrożona na środowisko testowe (DEMO) nowa wersja systemu v2.0.0, która wprowadza integrację danych z POL-on 2. Zaktualizowanie integracji było niezbędne, aby dwa systemy JSA i POL- on 2 mogły nadal działać, używając tych samych danych.  Nowa architektura POL-on 2 fundamentalnie zmieniła identyfikację obiektów w JSA.
Po upływie testowych dwóch tygodni, wersja zostanie wdrożona na środowisko produkcyjne. Należy pamiętać o dostosowaniu działania systemów zintegrowanych z JSA .

[Przesłano przez: Ewa Nowak]