logo systemu POLON

Nowe wpisy do Pomocy systemu

 1. Zatwierdzenie danych działu i całości sprawozdania GUS (23.04.2020)
  https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/zatwierdzenie-danych-dzialu-i-calosci-sprawozdania-gus/ 

  Opcja zatwierdzania danych działu będzie dostępna po zakończeniu okresu sprawozdawczego, czyli po 28 kwietnia 2020 r.
  Opcja będzie dostępna dla działów, które na moment zatwierdzania nie mają błędów walidacyjnych. Zatwierdzone dane działu nie podlegają edycji.
  Jeżeli jednak dział został zatwierdzony przez pomyłkę i konieczna jest jeszcze korekta lub uzupełnienie danych, zatwierdzenie działu może być cofnięte. Warunkiem jest brak zatwierdzenia sprawozdania jako całości.
  Działy puste, które nie zawierają żadnych danych, również muszą być zatwierdzone.
  Po zatwierdzeniu wszystkich działów w sprawozdaniu, należy zatwierdzić sprawozdanie jako całość. Opcja ta pojawi się na zakładce Podsumowanie, po zakończeniu okresu sprawozdawczego planowanego na 28 kwietnia 2020 r.
  Zaznaczenie checkboxa Potwierdzenie poprawności i kompletności sprawozdania oraz zapisanie danych w zakładce Podsumowanie jest zatwierdzeniem całego sprawozdania.
  Tylko zatwierdzone sprawozdanie jest brane pod uwagę przy naliczaniu subwencji oraz uwzględniane w statystykach publikowanych przez GUS.

 2. Korekta po zatwierdzeniu sprawozdania GUS jako całości (23.04.2020)
  https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/korekta-po-zatwierdzeniu-sprawozdania-gus-jako-calosci/
  Jeśli po zatwierdzeniu sprawozdania jako całości, zostaną wykryte błędy lub braki, należy zwrócić się do GUS lub MNiSW o odesłanie wskazanego sprawozdania do korekty. W tym celu należy założyć w systemie zgłoszeń (Helpdesk) zgłoszenie merytoryczne. Sprawozdanie odesłane do korekty jest automatycznie odblokowywane do edycji i ponownie są wykonywane na nim wyliczenia systemowe na podstawie danych w rejestrach. Można również do niego importować dane.
 3. Dane studiów na kierunku – Listy dyscyplin (23.04.2020)
  https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/dane-studiow-na-kierunku-listy-dyscyplin/
 4. Rejestracja studiów międzydziedzinowych (23.04.2020)
  https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/rejestracja-studiow-miedzydziedzinowych/
 5. Osoby ubiegające się o stopień doktora – nowe podejście do wprowadzania danych (23.04.2020)
  https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/osoby-ubiegajace-sie-o-stopien-doktora-nowe-podejscie-do-wprowadzania-danych/

  Nowe podejście polega na tym, że dotychczasowa, jednolita walidacja została podzielona na tzw. walidację twardą i  miękką. Walidacja twarda weryfikuje, czy dodano minimalny zakres danych wymagany do zarejestrowania osoby w bazie. Walidacja miękka dotyczy najczęściej danych, których wymagalność wynika z ustaw i rozporządzeń lub decyzji MNiSW. Dane objęte walidacją miękką są weryfikowana w drugim etapie, już po zarejestrowaniu osoby. Brak tych danych lub niepoprawne ich podanie są prezentowane jako błąd, wymagający akcji ze strony użytkownika.

 6. Kogo należy rejestrować w module Osoby ubiegające się o stopień doktora? (23.04.2020)
  https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/kogo-nalezy-rejestrowac-w-module-osoby-ubiegajace-sie-o-stopien-doktora/
 7. Wygląd i zawartość modułu Kierunki studiów (23.04.2020)
  https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/wyglad-i-zawartosc-modulu-kierunki-studiow/
 8. Rejestracja studiów na kierunku (23.04.2020)
  https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/rejestracja-studiow-na-kierunku/ 
 9. Dane studiów na kierunku – Przypisanie studiów na kierunku do jednostki organizacyjnej (23.04.2020)
  https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/dane-studiow-na-kierunku-przypisanie-studiow-na-kierunku-do-jednostki-organizacyjnej/
 10. Dane studiów na kierunku – Aktualne dane studiów na kierunku
  https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/dane-studiow-na-kierunku-aktualne-dane-studiow-na-kierunku/

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu POLON

Aktualizacje w Pomocy systemu

 1. Uprawnienia do modułu Sprawozdawczość GUS (aktualizacja 23.04.2020)
  https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/uprawnienia-do-modulu-sprawozdawczosc-gus/
 2. Walidacje i weryfikacja sprawozdań GUS (aktualizacja 23.04.2020)
  https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/walidacje-i-weryfikacja-sprawozdan-gus/
 3. Wypełnianie sprawozdań GUS w zakresie działów uzupełnianych ręcznie częściowo lub w całości (aktualizacja 23.04.2020)
  https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/wypelnianie-sprawozdan-gus-w-zakresie-dzialow-uzupelnianych-recznie-czesciowo-lub-w-calosci/
 4. Dane studiów na kierunku – Historia zmian nazw (aktualizacja 23.04.2020)
  https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/zmiana-nazwy-studiow/

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu POLON

Nowe wpisy w Pomocy systemu

 1. Walidacje i weryfikacja sprawozdań GUS (22.04.2020)
  https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/walidacje-i-weryfikacja-sprawozdan-gus/
 2. Wypełnianie sprawozdań GUS w zakresie działów uzupełnianych ręcznie (częściowo lub w całości) (22.04.2020)
  https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/wypelnianie-sprawozdan-gus-w-zakresie-dzialow-uzupelnianych-recznie-czesciowo-lub-w-calosci/
 3. Podmioty współprowadzące szkołę doktorską (21.04.2020)
  https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/podmioty-wspolprowadzace-szkole-doktorska/
 4. Usuwanie programu kształcenia i szkoły doktorskiej (21.04.2020)
  https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/usuwanie-programu-ksztalcenia-i-szkoly-doktorskiej/
 5. Szkoły doktorskie – informacje ogólne (21.04.2020)
  https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/szkoly-doktorskie-informacje-ogolne/
 6. Rejestracja szkoły doktorskiej (20.04.2020)
  https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/rejestracja-szkoly-doktorskiej/
 7. Dodawanie programu kształcenia w szkole doktorskiej (21.04.2020)
  https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/dodawanie-programu-ksztalcenia-w-szkole-doktorskiej/

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu POLON

Aktualizacje w Pomocy systemu

 1. Dane pracownika – Roczny wymiar zajęć dydaktycznych – pensum (aktualizacja 20.04.2020)
  https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/dane-pracownika-roczny-wymiar-zajec-dydaktycznych-pensum/
 2. Dane pracownika – Informacje o prowadzonych zajęciach – liczba godzin zajęć (aktualizacja 20.04.2020)
  https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/dane-pracownika-informacje-o-prowadzonych-zajeciach-liczba-godzin-zajec/
 3. Dokumentacja API dla POL-on 2.0 (aktualizacja 17.04.2020)
  https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/dokumentacja-api-dla-pol-on-2-0/
 4. Specyfikacja interfejsów masowej wymiany danych w systemie POL-on (aktualizacja 17.04.2020)
  https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/specyfikacja-interfejsow-masowej-wymiany-danych-w-systemie-pol-on-w-wersji-2-0/
 5. Harmonogram prac technicznych w obszarze interfejsów masowej wymiany danych (aktualizacja 17.04.2020)
  https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/harmonogram-prac-technicznych-w-obszarze-integracji/
 •  kwartał 2020: wdrożenie interfejsów wymiany danych dla bazy dokumentów w postępowaniach awansowych
 • lipiec 2020: zmiany w interfejsach ORPPD
 • IV kwartał 2020: migracja modułu Studenci do nowego systemu. Udostępnienie nowe API dla usługi
 1. Wygląd i zawartość modułu Pracownicy (aktualizacja 17.04.2020)
  https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/wyglad-i-zawartosc-modulu-pracownicy/
 2. Dane pracownika – Kompetencje (aktualizacja 16.04.2020)
  https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/dane-pracownika-kompetencje/
 3. Dane pracownika – Oświadczenie o dyscyplinie (aktualizacja 16.04.2020)
  https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/dane-pracownika-oswiadczenie-o-dyscyplinie/
 4. Inne osoby prowadzące zajęcia (aktualizacja 15.04.2020)
  https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/inne-osoby-prowadzace-zajecia/
 5. Komunikat MNiSW oraz infografika w sprawie liczby godzin zajęć w systemie POL-on (aktualizacja 15.04.2020)
  https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/komunikat-w-sprawie-liczby-godzin-zajec-w-systemie-pol-on-w-wykazie-pracownikow-i-w-wykazie-instytucji/
 6. Łączna liczba godzin zajęć określonych w programie studiów (moduł Kierunki) (aktualizacja 15.04.2020)
  https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/laczna-liczba-godzin-zajec-okreslonych-w-programie-studiow-modul-kierunki/
 7. Dane pracownika – Oświadczenie o liczbie N (aktualizacja 15.04.2020)
  https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/dane-pracownika-oswiadczenie-o-liczbie-n/
 8. Dane pracownika – Zatrudnienie (aktualizacja 15.04.2020)
  https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/dane-pracownika-zatrudnienie/
 9. Dane pracownika – Dane podstawowe (aktualizacja 15.04.2020)
  https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/dane-pracownika-dane-podstawowe/
 10. Rejestracja pracownika (aktualizacja 15.04.2020)
  https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/rejestracja-pracownika/
 11. Jak jest wdrażany nowy moduł Pracownicy? (aktualizacja 15.04.2020)
  https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/jak-jest-wdrazany-nowy-modul-pracownicy/

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu POLON

Nowy moduł raportowy dla systemu POL-on

2020-04-16 23:15:11
https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/10?offset=0

W dniu 2020-04-16 został wdrożony nowy moduł raportowy dedykowany dla systemu POL-on, który bazuje na danych gromadzonych w hurtowni danych.
Hurtownia danych jest głównym elementem integrującym dane ze wszystkich systemów budowanych przez OPI-PIB:

 • POL-on 2.0
 • POL-on 1.0
 • ORPPD
 • PBN
 • SEDN
 • Nauka Polska
 • ZSUN OSF
 • ELA
 • SSSR
 • RDN

Hurtowania danych będzie podstawą dla większości procesów operujących na danych, takich jak: sprawozdawczość GUS, procesy ewaluacyjne, zestawienia publiczne i wielu innych zastosowań.
Mechanizm raportowy jest pierwszą wersją i będzie jeszcze znacząco ewoluował.
Moduł Raporty składa się z dwóch zasadniczych części: Generowanie raportów i Raporty wygenerowane.
Sekcja „Generowanie raportów” umożliwia zlecenie generacji nowego zestawienia i pozwala zobaczyć wszystkie możliwe do wygenerowania typy raportów.
Lista możliwych raportów zależna jest od uprawnień, jakie posiada zalogowany użytkownik w danym podmiocie.
Sekcja „Raporty wygenerowane” umożliwia przeglądanie zleconych i wygenerowanych już raportów pogrupowanych według typu raportu.
Bardziej szczegółowy opis znajduje się na stronie Pomocy: https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/generowanie-i-pobieranie-danych-z-roznych-obszarow-systemu-pol-on/

[Przesłano przez: Ewa Nowak]