Ewaluacja dyscyplin naukowych w 2021 r.

Szanowni Państwo,

w związku z nowymi wymogami, według których będzie przebiegać ewaluacja dyscyplin naukowych w 2021 r., wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, uprzejmie informuję, że na stronie internetowej www.biblioteka.sum.edu.pl dostępny jest moduł doradczy, który został przygotowany przez firmę Splendor i opiera się na zasobach bazy Bibliografia Publikacji SUM. W module tym pracownicy naukowi, którzy wskazali dyscyplinę/dyscypliny, mogą uzyskać wykaz i sumę slotów, a także wartości punktowe udziałów jednostkowych dorobku indywidualnego i dla danej dyscypliny, co pozwala na szybką ocenę dorobku w przyszłej ewaluacji.

Dodam, że baza Bibliografia Publikacji SUM w ostatnich dniach została uzupełniona o funkcjonalność umożliwiającą analizę slotów i wartości punktowej udziałów jednostkowych dla dorobku autora/autorki lub wybranych publikacji. W dniu 05.02.2020 r. na kanale Youtube zamieszczono film pt. „Sloty w Bibliografii Publikacji SUM”, który prezentuje wykorzystanie wymienionej wyżej funkcji.

Zachęcam Państwa do korzystania z dostępnych na stronie internetowej www.biblioteka.sum.edu.pl modułów objaśniających sposoby obliczania dorobku naukowego i prezentujących różnorodne funkcje programu Expertus oraz śledzenia bieżących komunikatów, poradników i filmów instruktażowych zebranych w zakładce Biblioteki „Publikacje w ewaluacji 2021”.

Wyrażam nadzieję, że powyższe będzie stanowiło dla Państwa istotne udogodnienie podczas najbliższej ewaluacji, przyczyniając się do wysokiej oceny reprezentowanych dyscyplin.

Rektor

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki

 

[Przesłano przez: z-ca Kanclerza SUM, dr n. o zdrowiu Justyna Misiak]