Postanowieniem z dnia 10 marca 2020 Prezydent RP Andrzej Duda nadał tytuł naukowy profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu dr hab. n. farm. Elżbiecie Grochowskiej-Niedworok.


Pani Profesor pełni funkcję Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu w Bytomiu SUM w Katowicach oraz Kierownika Katedry Dietetyki oraz Zakładu Żywienia Człowieka WNoZB w Bytomiu.
Ukończyła studia na Wydziale Farmaceutycznym Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, jest specjalistą farmacji aptecznej. Staż zawodowy odbyła w firmie DAKOS (Grecja), gdzie zapoznała się z możliwościami zastosowania programów komputerowych w obliczeniach biofarmaceutycznych, kilkakrotnie uczestniczyła w szkoleniach krajowych oraz zorganizowanych m.in. przez Association Francaise de Normalisation (Francja) i Centralne Biuro Jakości Wyrobów w Warszawie oraz przez Natural Resources Institute (Wielka Brytania) w ramach Programu Dostosowawczego dla Sektora Rolnego.

Główne kierunki pracy naukowej Pani Profesor: ocena sposobu żywienia i preferencji żywieniowych wybranych grup ludności; oddziaływanie jonów magnezu na przemiany zachodzące w warunkach in vitro w izolowanych hepatocytach. Wiodące zagadnienia badawcze to: badanie struktury spożycia wybranych makroelementów w dziennej racji pokarmowej; sposób żywienia osób ze schorzeniami narządu ruchu w korelacji ze współczynnikiem BMI; szacowanie zawartości wybranych witamin i składników mineralnych w podstawowej diecie szpitalnej i z dożywianiem; ocena zwyczajów żywieniowych studentów na podstawie spożycia wybranych produktów spożywczych; ocena zawartości błonnika pokarmowego w jadłospisach i udziału czynników wpływających na jego spożycie; ocena stanu wiedzy i jego wpływu na nawyki żywieniowe wybranych grup ludności.

Pani Profesor brała udział w badaniach międzynarodowych realizowanych w ramach projektu „Health Impact Assesment in New Member States, Accession and Pre-Accession Countries”.
Była jedynym przedstawicielem Polski w projekcie „Wspólne działania w zakresie żywienia i aktywności fizycznej” (JANPA) realizowanym w ramach Trzeciego Programu Działań Unii Europejskiej w obszarze zdrowia (2014-2020).
Pani Profesor jest ekspertem realizującym program Joint Action Health Equity in Europe (JAHEE) 2018-2021 w ramach Trzeciego Programu Zdrowia Unii Europejskiej (projekt finansowany przez CHAFEA). Jest członkiem zespołu, który został zakwalifikowany do realizacji programu ERA – HDHL „Healthy diet for a healthy life” Joint Funding Action „Effectiveness of existing policies for lifestyle interventions – Policy Evaluation Network (PEN)”. Współpracuje z Dpt of Biology University of Lund (Szwecja) w tematyce badań nad żywnością funkcjonalną i suplementami diety.

Na wniosek dyrektora Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny od 2017r. Pani Profesor jest współprzewodniczącą Rady ds. Współpracy i Rozwoju Kadr.

Pani Profesor jest autorką lub współautorką blisko 220 publikacji, członkiem komitetu naukowego licznych konferencji naukowych krajowych i zagranicznych dotyczących problematyki żywienia.

Serdecznie gratulujemy!

[Przesłano przez: Bożena Langner]