Nowy wpis do Pomocy systemu – Wprowadzenie do ORPPD 2.0

https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/

Ogólnopolskie Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych zawiera metadane i treści prac dyplomowych obronionych z wynikiem pozytywnym w jednostkach uczelni. ORPPD w wersji 1.0 służy gromadzeniu prac dyplomowych, które zostały obronione na kierunkach studiów zarejestrowanych w Systemie POL-on 1.0. ORPPD w wersji 2.0 służy gromadzeniu prac dyplomowych, które zostały obronione na kierunkach studiów zarejestrowanych w Systemie POL-on 2.0. Jest to wersja zalecana dla studentów, którzy rozpoczęli lub kontynuują kształcenie po 1 października 2019 roku. Dotychczasowa wersja ORPPD (1.0), jako niezależny system, pozostanie archiwum prac obronionych na zasadach określonych w starej ustawie. Nowa wersja (2.0), jako moduł systemu POL-on 2.0, będzie stanowić bazę prac bronionych na podstawie  ustawy 2.0. Wersja ORPPD 1.0 będzie utrzymywana i wspierana równolegle do ORPPD 2.0. Wraz z nową wersją repozytorium pisemnych prac dyplomowych (ORPPD 2.0) planowana jest całkowita rezygnacja z importu prac za pomocą formatu ETD-MS v1.1 (APD OAI/PMH). Mechanizm importu masowego poprzez uczelniane archiwum prac dyplomowych (protokół OAI/PMH) zostanie utrzymany jedynie w celu zapewnienia możliwości przekazania prac obronionych na kierunkach zarejestrowanych w POL-on 1.0. Dokumentacja API REST dla ORPPD 2.0 różni się od dokumentacji wersji 1.0. Przewidywane udostępnienie modułu w systemie POL-on: wrzesień 2020 r.

[Przesłano przez: Ewa Nowak]