logo systemu POLON

Nadchodzące szkolenia

https://szkolenia.opi.org.pl/nadchodzace-szkolenia/

Na stronie dedykowanej szkoleniom OPI pojawiły się majowe terminy szkoleń.

logo sum

Informacja w sprawie dodatkowych dni wolnych dla pracowników Uczelni w roku 2021

Uprzejmie informuję, że Zarządzeniem Nr 214/2020 z dnia 14.12.2020 r. Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w roku 2021, w związku z przypadającym w dniu 1 maja 2021 r. Świętem Pracy w innym dniu wolnym niż niedziela – jako dzień wolny od pracy ustalony został dzień 30 kwietnia 2021 r. oraz w związku z przypadającym w dniu 25 grudnia 2021 r. pierwszym dniem Świąt Bożego Narodzenia w innym dniu wolnym niż niedziela – jako dzień wolny od pracy ustalony został dzień 24 grudnia 2021 r.

Jednocześnie zostały zaplanowane następujące dodatkowe dni wolne od pracy dla pracowników Uczelni:

02 kwiecień 2021 r. (Wielki Piątek)
Przy uwzględnieniu przypadających na okres od 31.03.2021 r. do 06.04.2021 r. wakacji wiosennych zgodnie z Zarządzeniem Nr 139/2020 Rektora SUM w sprawie organizacji roku akademickiego 2020/2021 w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach

04 czerwiec 2021 r. (piątek)
W związku z uwzględnieniem dnia Rektorskiego w organizacji roku akademickiego 2020/2021.

02 listopad r. (wtorek)
W związku z uwzględnieniem dnia Rektorskiego w organizacji roku akademickiego 2020/2021.

 

Kierownik
Działu ds. Pracowniczych i Socjalnych
Jolanta Samborska-Kozak

 

[Przesłano przez: Beata Urbańczyk]

Rekrutacja na szkolenia dla pracowników dydaktycznych SUM – II nabór

Szanowni Państwo,
Działając na podstawie Zrządzenia nr 146/2019 z dnia 2.09.2019 r. Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach informujemy, że uruchomiona została rekrutacja do szkoleń w ramach zadań nr 11, 12, 13 Projektu „Zintegrowane Programy Uczelni SUM 2” POWER.
Szkolenia realizowane będą przez wykwalifikowanych pracowników Biblioteki SUM. Dostępne są trzy tematyczne szkolenia:
Elektroniczna biblioteka wsparciem w dydaktyce.
Poznanie i korzystanie ze źródeł elektronicznych dostępnych w Bibliotece: bazy danych, e czasopisma, e książki, bazy Evidence Based Medicine. Dostęp zdalny do baz.
Medyczne bazy danych dla zaawansowanych dydaktyków.
Zaawansowane techniki wyszukiwania w podstawowych bazach bibliograficznych z dziedziny medycyny: PubMed, Embase, Polska Bibliografia Lekarska.
Narzędzia porządkujące bibliografię.
Zaawansowana obsługa programu Mendeley – managera bibliografii, służącego do zarządzania opisami bibliograficznymi.
Dokładne informacje dotyczące lokalizacji i terminów szkoleń oraz wymaganych dokumentów dostępne są na stronie Biblioteki SUM:
https://biblioteka.sum.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=846&Itemid=886&lang=pl
logo systemu POLON

Wolne miejsca na szkolenia OPI-PIB

https://szkolenia.opi.org.pl/nadchodzace-szkolenia/

  1. Moduł Baza dokumentów w postępowaniach awansowych (stopień dr i dr hab.) 13.04.2021, 21.04.2021, 29.04.2021
  2. Moduł Osoby ubiegające się o stopień doktora 13.04.2021, 29.04.2021
  3. Moduły: Studenci, ORPPD, Raporty 19.04.2021
  4. Moduł Szkoły doktorskie 21.04.2021
  5. Moduły: Kierunki studiów i Pracownicy 21.04.2021
  6. PBN dla Importerów – Praca w Profilu Instytucji i Profilu Autora 15.04.2021, 21.04.2021
logo systemu POLON

Polska Bibliografia Naukowa (PBN) – Przewodnik dla naukowców

https://pbn.nauka.gov.pl/centrum-pomocy/baza-wiedzy/polska-bibliografia-naukowa-pbn-przewodnik-dla-naukowcow/

Jeśli pracownik widnieje w rejestrach pracowników systemu POL-on może prowadzić swój Profil Autora. Wymagana jest identyfikacja w bazie osób systemu POL-on.
Jak utworzyć Profil Autora: https://pbn.nauka.gov.pl/centrum-pomocy/baza-wiedzy/utworzenie-profilu-autora/ 
Przewodnik w wersji pdf do pobrania: https://pbn.nauka.gov.pl/centrum-pomocy/wp-content/uploads/2020/07/PBN-przewodnik-dla-autorow-1.pdf