Nowe wpisy w Pomocy systemu POL-on

https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/

1. Sprawozdawczość w czerwcu 2021 roku (aktualizacja 11.06.2021)
2. Plan rzeczowo-finansowy na rok 2021​ (aktualizacja 11.06.2021)
3. Sprawozdanie finansowe za rok 2020​ (aktualizacja 11.06.2021)
4. Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok 2020​ (aktualizacja 11.06.2021)
5. Sprawozdanie z wykorzystania subwencji za rok 2020 (aktualizacja 11.06.2021)