nagłówek Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki

Nabór wniosków w programie „Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki” – już wkrótce!

W dniach od 1 do 28 lutego odbędzie się kolejny nabór wniosków o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach nowej edycji programu „Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki”!

Wnioski można składać w ramach pięciu obszarów tematycznych:

Obszar tematyczny 1: Światowej klasy naukowcy w Metropolii.

Dofinansowanie do projektów, w ramach których wykładowcy z najwyżej notowanych w światowych rankingach szkół wyższych na świecie lub laureaci nagród w skali globalnej zostaną zaproszeni do prowadzenia zajęć lub innych aktywności na uczelniach GZM.

Obszar tematyczny 2: Wsparcie badań

Dofinansowanie do projektów polegających na prowadzeniu badań niezbędnych w procesie uzyskania stopnia naukowego doktora na uczelniach znajdujących się w granicach GZM lub prowadzeniu projektów naukowo-badawczych prowadzonych przez pracowników naukowych w stopniu doktora.

Obszar tematyczny 3: Nowatorskie metody kształcenia

Dofinansowanie do projektów polegających na realizacji nowatorskich w skali uczelni programów edukacyjnych kierowanych do studentów uczelni,
w tym w szczególności programów skupionych na aktywnym włączaniu partnerów zewnętrznych, programów realizowanych we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym uczelni w celu wypracowania innowacyjnych produktów i standardów dla usług powszechnych, a także programów pogłębiających możliwość kształcenia praktycznego/kształcenia w działaniu.

Obszar tematyczny 4: Konkursy i wydarzenia naukowe

Dofinansowanie do projektów polegających na udziale studentów, kół naukowych działających na uczelniach wyższych w krajowych i międzynarodowych wydarzeniach o charakterze współzawodnictwa naukowego, jak również organizacji takich wydarzeń na terenie GZM.

Obszar tematyczny 5: Studiuj w Metropolii

Dofinansowanie projektów polegających na tworzeniu przez uczelnie z terenu GZM indywidualnych programów kształcenia dla studentów pierwszego roku będących laureatami olimpiad dla szkół ponadpodstawowych, podejmowaniu przez uczelnie wyższe z obszaru GZM inicjatyw naukowych adresowanych do uczniów szkół ponadpodstawowych zachęcających do podejmowania dalszej nauki na obszarze GZM (za wyjątkiem kursów przygotowujących do matury oraz innych egzaminów państwowych i międzynarodowych).

Dokumentację dotyczącą programu oraz szczegółowe informacje można uzyskać od pracownika Centrum Transferu Technologii SUM, Pani mgr Joanny Rozbickiej-Seman (, tel. 32 208 36 92).

Serdecznie zachęcamy do udziału w programie!

Grafika: https://metropoliagzm.pl/metropolia-nauki/