logo systemu POLON

Materiały VI Ogólnopolskiego Forum Dziekanatów (12–13 grudnia 2022 r.) dotyczące systemu POL-on

1. Marek Michajłowicz (OPI PIB): Wykorzystanie centralnych systemów wytwarzanych w OPI PIB na potrzeby ewaluacji działalności naukowej za lata 2017–2022
https://forum-dziekanatow.pl/wp-content/uploads/2022/12/Michajlowicz_Marek_Wykorzystanie-centralnych-systemow.pdf
3. Odpowiedzi na pytania przekazane do OPI podczas spotkania Forum Dziekanatów
https://forum-dziekanatow.pl/wp-content/uploads/2022/12/Odpowiedzi-OPI-na-pytania-Forum.pdf
4. Odpowiedzi na pytania z czatu Forum Dziekanatów Dyrektora Departamentu Szkolnictwa Wyższego
https://forum-dziekanatow.pl/wp-content/uploads/2023/01/Pytania-i-odpowiedzi-z-czatu-100-pytan-do-dyr.-M.-Czai.pdf
5. Harmonogram udostępniania sprawozdań w systemie POL-on (nazwa sprawozdania / planowany termin udostępnienia w POL-on / termin składania)
Formularz danych uzupełniających na potrzeby naliczenia subwencji  – 8 luty / 28 luty 2023 r.
Sprawozdanie z wykorzystania dotacji – 9 marzec / 31 marzec 2023 r.
Sprawozdanie z wykorzystania środków z funduszu stypendialnego – 9 marzec / 31 marzec 2023 r.
Sprawozdanie z wykorzystania subwencji – 8 czerwiec / 30 czerwiec 2023 r.
Sprawozdanie finansowe – 8 czerwiec / 30 czerwiec 2023 r.
Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego – 8 czerwiec / 30 czerwiec 2023 r.
Plan rzeczowo-finansowy – 8 czerwiec / 30 czerwiec 2023 r.