logo systemu POLON

Pomoc systemu POL-on

1. Sprawozdawczość GUS za 2022 rok (21.12.2022)
Zgodnie z ustaleniami MEiN wszystkie trzy rodzaje sprawozdań (S-10, S-11, S-12) uczelnie są zobowiązane przekazać do 28 lutego br. według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.
2. Podstawa prawna dla studiów, dla których nie można określić właściwego aktu prawnego będącego podstawą ich prowadzenia (3.01.2023)
Podstawa „Brak dokumentu” może być wskazana w przypadku, gdy jednocześnie są spełnione warunki: uczelnia została utworzona przed 1990-01-01, data utworzenia kierunku studiów jest wcześniejsza niż 2005-10-01, brakuje dla studiów wprowadzonego w systemie właściwego numeru aktu prawnego.
3. Aktualizacja listy ról w systemie POL-on (11.01.2023)
4. Obszar Studenci – udostępnione raporty (12.01.2023)
5. Moduł Inwestycje – wygląd i zawartość modułu oraz rejestracja nowej inwestycji (12.01.2023)
Raportowanie danych powinno odbywać się w trybie bieżącym. Zgodnie z nowelizacją rozporządzenia ws. Pol-on z dnia 17 grudnia 2021 r. jednostki zobowiązane były do 31 sierpnia 2022 r. uzupełnić dane w systemie POL-on 2.0 za okres od 1 października 2018 r. Do dnia 31 marca br. należy zaraportować dane według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.