Wprowadzone przez Marcin Chabior [ECI]

Termomodernizacja Domu Studenckiego nr 2 zlokalizowanego w Sosnowcu przy ul. Ostrogórskiej 30

ZADANIE Termomodernizacja Domu Studenckiego nr 2 zlokalizowanego w Sosnowcu przy ul. Ostrogórskiej 30 OPIS Zakres wykonanych prac obejmował: wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych budynków, w technologii lekkiej-mokrej, wykonanie nowej kolorystyki elewacji budynków, wymianę okien dotychczas nie wymienionych na PCV z zachowaniem istniejących wymiarów otworów okiennych, wymianę ślusarki drzwiowej zewnętrznej (drzwi wejściowe, drzwi ewakuacyjne), wymianę obróbek blacharskich […]

Termomodernizacja obiektów Zakładów Teorii Medycyny w Katowicach – Ligocie

ZADANIE „Termomodernizacja obiektów Zakładów Teorii Medycyny w Katowicach – Ligocie polegająca na przebudowie wraz z  dociepleniem i zmianą kolorystyki elewacji oraz montażem instalacji odgromowej budynków Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach przy ul. Medyków 18 zlokalizowanych na terenie działek nr 7/39 km 62 i 1/11 km 65 (działka podzielona na 1/12 i 1/13) obręb Dz. Ligota”.

Termomodernizacja Domu Studenckiego nr 1 zlokalizowanego w Katowicach – Ligocie przy ul Medyków 12A

Zakres wykonanych prac obejmował: wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych budynków, osobno DS1 w technologii lekkiej-mokrej wykonanie nowej kolorystyki budynku wymianę okien drewnianych na PCV z zachowaniem istniejących wymiarów otworów, wymianę ślusarki drzwiowej zewnętrznej (drzwi wejściowe, drzwi ewakuacyjne), wymianę obróbek blacharskich na obróbki z blachy powlekanej ( parapety zewnętrzne, opierzenia ogniomurów, dylatacje itp.) remont instalacji odgromowej i […]

Termomodernizacja Domu Studenckiego nr 3 zlokalizowanego w Zabrzu przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie 42

Zakres wykonanych prac obejmował: wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych budynku w technologii lekkiej mokrej, wykonanie nowej kolorystyki elewacji budynku, wymianę stolarki okiennej na PCV z zachowaniem istniejących wymiarów otworów okiennych, wymianę stolarki drzwiowej (dotychczas nie wymienionej) zewnętrznej na aluminiową z zachowaniem istniejących wymiarów otworów drzwiowych, wymianę całości obróbek blacharskich na obróbki z blachy powlekanej (parapety zewnętrzne, […]

Komunikat dotyczący korespondencji e-mail z dnia 19.02.2019r. KNW-0330-3/19 w sprawie procentowego udziału czasu pracy związanego z działalnością badawczo-rozwojową (B+R)

Szanowni Państwo, w związku z licznymi zapytaniami telefonicznymi co do przygotowania zestawienia procentowego udziału pracowników Jednostek w zadaniach związanych z działalnością badawczo-rozwojową (B+R) uprzejmie wyjaśniam, że corocznie dla Głównego Urzędu Statystycznego przygotowywane jest sprawozdania o działalności badawczej i rozwojowej (B+R) w szkołach wyższych (PNT-01/s). W sprawozdaniu tym koniecznym jest wykazanie przez Uczelnię liczby wszystkich osób […]