logo systemu POLON

Odświeżenie wersji demo

2019-11-25 22:53:42
https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/10

W dniu 26.11.2019 zostanie poprawiona migracja stopni i tytułów naukowych w usłudze pracownicy naukowi na wersji demo. Może to spowodować przejściowe problemy z dostępnością tej usługi na tym środowisku.
W przyszłym tygodniu wersja demo zostanie odświeżona nowym stanem bazy produkcyjnej, a usługa pracowników zostanie rozszerzona o kolejne elementy związane z procesem migracji (m.in. zgoda na dodatkowe zatrudnienie).
Jeżeli wszystkie procesy migracyjne oraz zgłoszone uwagi do interfejsu zostaną uwzględnione, rozpocznie się procedura migracji serwisu do nowej architektury systemu, w której udostępnione zostaną nowe funkcjonalności zgodnie z poprzednim komunikatem z 14 listopada.
OPI-PIB prosi o zgłaszanie uwag do modułu poprzez system zgłoszeń.

 

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu POLON

Nowy moduł Pracowniczy w systemie POL-on 2.0

W związku z trwającymi pracami nad nowym modułem Pracownicy w systemie POL-on 2.0, OPI PIB przygotował infografikę dotyczącą:

  • planowanego harmonogramu działań,
  • nowej siatki stanowisk,
  • środowiska DEMO,
  • zasad migracji danych do nowego modułu

Czytaj dalej

logo systemu POLON

Bieżący harmonogram systemu POL-on

https://polon.nauka.gov.pl/ustawa-2-0

listopad 2019 – Udostępnienie nowej usługi systemu do zarządzania danymi o pracownikach naukowych, nauczycielach akademickich oraz innych osobach prowadządzych zajęcia w związku ze zmianami w ustawie. Wykonanie migracji danych z starej wersji systemu
grudzień 2019 – Przebudowa rejestru studentów oraz informacji o przyznanej pomocy materialnej. W listopadzie 2019 pierwsze wersje zostaną udostępnione na środowisku demonstracyjnym

 

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu POLON

FAQ systemu POL-on

https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/faq/

Aktualnie wyświetlane są pytania i odpowiedzi w następujących kategoriach:

Administracja (6)
API REST (2)
Doktoranci i osoby ubiegające się o stopień doktora (1)
Działalność naukowa (1)
Instytucje (1)
Kierunki studiów (3)
Migracja kierunków (13)
Moduł Centralnego Logowania (MCL) (3)
Ogólne (2)
Postępowania awansowe (1)
Pracownicy (7)
Studenci (1)

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu POLON

Pomoc systemu POL-on

https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/

Kategorie pomocy odpowiadają wykazom i bazom danych wskazanych w ustawie 2.0 i rozporządzeniu ws. systemu POL-on

1. Baza dokumentów planistyczno-sprawozdawczych
a) Ankieta EN-1 (2019/2020) – https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/ankieta-en-1-2019-2020/

2. Masowe interfejsy wymiany danych
a) Import danych – Specyfikacja interfejsów masowej wymiany danych w systemie POL-on w wersji 2.0
https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/specyfikacja-interfejsow-masowej-wymiany-danych-w-systemie-pol-on-w-wersji-2-0/

Czytaj dalej