logo systemu POLON

PBN

https://pbn.nauka.gov.pl/centrum-pomocy/aktualnosci/
 
1. System PBN w wersji produkcyjnej (19.05.2020)
PBN 2.0. to od tej pory jedyna aplikacja systemu PBN, która łączy w sobie funkcjonalności dotychczasowych modułów. System podłączony jest do produkcyjnej bazy ORCID, skąd można pobierać i wysyłać pojedyncze publikacje (tym samym realizować poprzez PBN wymóg określony art. 265 ust. 11 Ustawy 2.0).
W systemie PBN istnieje jedno wspólne repozytorium, do którego trafiają wszystkie dodawane publikacje. Udostępniona aplikacja dostarcza także Profil Autora, czyli funkcjonalności dla autorów indywidualnych, oraz Profil Instytucji zawierający pakiet funkcjonalności dla podmiotów. Aktualnie dostępna jest podstawowa wersja Profilu Instytucji. W najbliższym czasie Profil Instytucji będzie intensywnie rozwijany i poszerzany o dodatkowe widoki i udogodnienia.
Repozytorium systemu PBN zostało zasilone danymi z Modułu Repozytoryjnego oraz Modułu Sprawozdawczego PBN.
W celu uzyskania informacji o działaniu Profilu Instytucji należy się zapoznać z materiałami dostępnymi pod linkiem https://pbn.nauka.gov.pl/centrum-pomocy/baza-wiedzy-kategoria/profil-instytucji/
Aby zalogować się do aplikacji, należy skorzystać ze swoich dotychczasowych uprawnień.
 
2. Wysyłanie publikacji do ORCID za pomocą PBN  (26.05.2020)
Aby uzyskać możliwość przesyłania publikacji z systemu PBN 2.0 do ORCID należy przynajmniej raz zalogować się do systemu PBN 2.0 za pomocą ORCID.
W celu uzyskania informacji na temat logowania z ORCID ID należy zapoznać się z instrukcją, która została zamieszczona na stronach pomocy PBN 
https://pbn.nauka.gov.pl/centrum-pomocy/baza-wiedzy/logowanie-z-orcid-id/
Pomocne będą również samouczki przygotowane przez Bibliotekę
https://biblioteka.sum.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=576&Itemid=870&lang=pl
https://biblioteka.sum.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=664&Itemid=871&lang=pl
 
3. Modyfikacje w systemie PBN (28.05.2020)
W związku z licznymi nieprawidłowościami w opisach publikacji zmigrowanych z Modułu Sprawozdawczego do PBN 2.o trwają intensywne prace naprawcze w systemie.
Poprawki dotyczą następujących nieprawidłowości w publikacjach znajdujących się w Profilu Instytucji:
a) brak nazwy wydawnictwa w przypadku książki w widoku publikacji,
b) brakująca informacja o indeksowaniu konferencji w WoS, w przypadku artykułów będących materiałami pokonferencyjnymi,
c) brak wyświetlania daty udostępnienia publikacji w sposób otwarty – sekcja Open Access,
d) błąd w wyświetlaniu informacji o języku publikacji,
e) błędne informacje o Open Access w przypadku artykułów utworzonych z rozdziałów,
f) błąd dotyczący braku wyświetlania danych do ewaluacji w artykułach, nieposiadających informacji o konferencji,
g) błąd dotyczący braku wyświetlania informacji czy książka jest edycją naukową tekstu źródłowego w danych do ewaluacji w przypadku książki pod redakcją.

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu POLON

Ewaluacja

W dniu 30 kwietnia 2020 r. w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny został udostępniony projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej.
W dniu 25 maja zostały zamieszczone dokumenty, które spłynęły w trakcie konsultacji publicznych.
https://legislacja.gov.pl/projekt/12333258/katalog/12684124#12684124
https://legislacja.gov.pl/projekt/12333258/katalog/12684118#12684118
1. Uwagi Komitetu Polityki Naukowej
https://legislacja.gov.pl/docs//506/12333258/12684124/12684127/dokument448604.pdf
„Komitet pragnie zwrócić uwagę, że ewaluacja nie będzie możliwa bez sprawnie funkcjonującego systemu informatycznego. System ten nie osiągnął jeszcze pełnej funkcjonalności, co realnie zagraża całemu procesowi ewaluacji. Komitet apeluje do MNiSW o podjęcie działań, których celem będzie osiągnięcie pełnej sprawności systemu”.
2. Uwagi KRAUM
https://legislacja.gov.pl/docs//506/12333258/12684118/12684121/dokument448560.pdf
3. uwagi KDBASP
https://legislacja.gov.pl/docs//506/12333258/12684118/12684121/dokument448557.pdf
4. uwagi OPI (twórca systemu POL-on)
https://legislacja.gov.pl/docs//506/12333258/12684118/12684121/dokument448569.xlsx

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu POLON

Projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej

https://www.gov.pl/web/nauka/komunikaty

W dniu 30 kwietnia 2020 r. w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny został udostępniony projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej. https://legislacja.gov.pl/projekt/12333258
Proponowane zmiany mają na celu przede wszystkim doprecyzowanie niektórych przepisów dotyczących sposobu przeprowadzania ewaluacji jakości działalności naukowej. Zmiany te są niezbędne w świetle uwag i wątpliwości interpretacyjnych zgłaszanych przez środowisko naukowe w związku z prowadzonymi pracami przygotowawczymi do pierwszej ewaluacji.
Projekt przewiduje również dostosowanie przepisów epizodycznych rozporządzenia do zmiany terminu rozpoczęcia pierwszej ewaluacji dokonanej ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695). Zgodnie z przyjętymi przepisami pierwsza ewaluacja rozpocznie się w roku 2022 i obejmie lata 2017–2021.
Ewentualne uwagi można zgłaszać w terminie do dnia 15 maja 2020 r.

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu POLON

Nowe wpisy w pomocy systemu

 1. Kształcenie doktorantów – Stypendium doktoranckie (30.04.2020)
  https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/ksztalcenie-doktorantow-stypendium-doktoranckie/
 2. Usuwanie danych kształcenia doktoranta (30.04.2020)
  https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/usuwanie-danych-ksztalcenia-doktoranta/
 3. Historia zmian kształcenia doktoranta (30.04.2020)
  https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/historia-zmian-ksztalcenia-doktoranta/
 4. Zakończenie kształcenia doktoranta (30.04.2020)
  https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/zakonczenie-ksztalcenia-doktoranta/
 5. Skreślenie z listy doktorantów (30.04.2020)
  https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/skreslenie-z-listy-doktorantow/
 6.  Zawieszenie i odwieszenie kształcenia doktoranta (30.04.2020)
  https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/zawieszenie-i-odwieszenie-ksztalcenia-doktoranta/
 7. Zmiana programu kształcenia doktoranta (30.04.2020)
  https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/zmiana-programu-ksztalcenia-doktoranta/
 8. Korekta danych kształcenia doktoranta (30.04.2020)
  https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/korekta-danych-ksztalcenia-doktoranta/
 9. Kształcenie doktorantów – Dane kształcenia (30.04.2020)
  https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/ksztalcenie-doktorantow-dane-ksztalcenia/
 10. Rejestracja osoby ubiegającej się o stopień doktora. Dane osobowe i tryb przygotowania rozprawy doktorskiej (30.04.2020)
  https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/rejestracja-osoby-ubiegajacej-sie-o-stopien-doktora-dane-osobowe-i-tryb-przygotowania-rozprawy-doktorskiej/
 11. Dane studiów na kierunku – Historia zmian nazw (27.04.2020)
  https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/zmiana-nazwy-studiow/

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu POLON

PBN – aktualności

https://pbn.nauka.gov.pl/centrum-pomocy/aktualnosci/

Przerwa w pracy w systemie PBN
https://pbn.nauka.gov.pl/centrum-pomocy/przerwa-w-pracy-w-systemie-pbn/

Z dniem 29 kwietnia zakończył swoje funkcjonowanie Moduł Sprawozdawczy PBN. Wyłączenie systemu PBN związane jest z wdrożeniem systemu PBN 2.0 w wersji produkcyjnej i potrwa około 7 do 10 dni roboczych, jednak termin ten może ulec zmianie.
Zgodnie z art. 60 ust 13 pkt c) Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z SARS-CoV-2 (http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000695/O/D20200695.pdf ) okres przejściowy pozwalający na przyjmowanie przez system PBN danych od podmiotów na potrzeby ewaluacji zostaje przedłużony o rok – do 31 grudnia 2021 r.

[Przesłano przez: Ewa Nowak]