logo systemu POLON

Polska Bibliografia Naukowa

18 mar 2020
W dniu 17 marca opublikowana została wersja produkcyjna systemu PBN 2.0. System PBN 2.0 w całości przejmie dotychczasowe funkcjonalności Modułu Sprawozdawczego oraz Modułu Repozytoryjnego systemu PBN.
Obecnie udostępniona wersja systemu PBN 2.0 jest aktualnie w trybie tylko do odczytu. Pozwala na przeglądanie danych gromadzonych w systemie PBN Moduł Repozytoryjny oraz zapoznanie się z funkcjonalnościami systemu PBN 2.0. Nie umożliwia wprowadzania danych, ta i pozostałe funkcjonalności będą udostępniane etapami po zakończeniu migracji danych ze starej wersji PBN do PBN 2.0.
Do systemu PBN 2.0 zostały zaimportowane wszystkie dane zgromadzone dotychczas w systemie PBN Moduł Repozytoryjny. Jednocześnie oznacza to, że ten moduł został ostatecznie zamknięty.
Wraz z udostępnieniem systemu PBN 2.0 przestaje funkcjonować dotychczasowa strona startowa systemu PBN.
W celu umożliwienia wprowadzania danych o publikacjach, system PBN Moduł Sprawozdawczy w starej wersji PBN-S funkcjonuje bez zmian. Moduł Sprawozdawczy PBN jest narzędziem dedykowanym do wypełnienia obowiązku sprawozdawczości w zakresie dorobku publikacyjnego podmiotów.
   
W związku z dużym obciążeniem aplikacji PBN Moduł Sprawozdawczy związanej z poprawianiem przez podmioty danych na potrzeby migracji, na wersji DEMO systemu PBN MS wdrożona została funkcjonalność ukrywająca wszystkie publikacje opublikowane przed rokiem 2017. Publikacje te nie zostały usunięte, a jedynie ukryte. Potrzebne jest sprawdzenie wydajności tego rozwiązania w kontekście całych podmiotów oraz o informacja zwrotna o działaniu narzędzia poprzez system Helpdesk. Jeśli rozwiązanie w sposób satysfakcjonujący zwiększy wydajność pracy aplikacji, zostanie wdrożone na wersję produkcyjną systemu na początku przyszłego tygodnia.

 

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu POLON

Nowy moduł doktorantów został wdrożony produkcyjnie

2020-03-16 17:46:24
W dniu dzisiejszym nowy moduł doktorantów został wdrożony produkcyjnie.
Tym samym system POL-on 2 został wzbogacony o kolejną dużą funkcjonalność.
Powyższy moduł dostępny jest w ramach tych samych uprawnień, których używał stary moduł doktorantów.
Nowy moduł dostępny jest pod opcją menu o nazwie „Osoby ubiegające się o stopień doktora”.
Stary moduł doktorantów jest dalej dostępny w ramach starego systemu i na bazie tych samych kolekcji uprawnień.

 

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu POLON

Przesunięty termin sprawozdawczości danych do systemu POL-on

2020-03-13 14:57:57
https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/10 

Podmioty systemu szkolnictwa wyższego i nauki są zobowiązane (zgodnie z art. 219 ust. 6 i 7 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Dz. U z 2018 r., poz. 1669) do wprowadzenia danych do systemu POL-on do baz, o których mowa w art. 342 ust. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w terminie do dnia 31 marca 2020 r.

W związku z pojawieniem się zagrożenia epidemiologicznego i spowodowanego tym zawieszenia zajęć na uczelniach przez okres 2 tygodni, tj. do dnia 25 marca 2020 r., decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego termin wprowadzania danych do systemu POL-on, o których mowa powyżej zostaje przesunięty na dzień 15 kwietnia 2020 r.

Dane, o których mowa powyżej to:

  1.  w wykazie nauczycieli akademickich, innych osób prowadzących zajęcia, osób prowadzących działalność naukową oraz osób biorących udział w jej prowadzeniu dane, o których mowa w art. 343 ust. 1 pkt 1-20 za okres od dnia 1 października 2018 roku
  2. w wykazie nauczycieli akademickich, innych osób prowadzących zajęcia, osób prowadzących działalność naukową oraz osób biorących udział w jej prowadzeniu dane, o których mowa w art. 343 ust. 1 pkt 21 za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku
  3. w wykazie osób ubiegających się o stopień doktora dane, o których mowa w art. 345 ust. 1 pkt 16.

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu POLON

Sprawozdawczość GUS – wdrożenie produkcyjne

2020-03-10 11:34:45
https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/10Wdrożona została funkcjonalność obsługi sprawozdań S-10 GUS za rok 2019.
Wdrożenie sprawozdania S-11 za rok 2019 planowane jest na 2020-03-11.
Kolejne sprawozdania: S-12 i sprawozdanie o mobilności absolwentów będą wdrażane sukcesywnie.

Film instruktażowy dotyczący obsługi nowych sprawdzań GUS dostępny jest pod linkiem:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=yXmrMMjDjgc&feature=emb_logo
https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/sprawozdawczosc-gus-2019/

Opis metodologii wyliczeń zastosowanej w sprawozdaniach za rok 2019 dostępny jest pod linkiem:
https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/opis-metodologii-wyliczen-danych-w-sprawozdaniach-s-10-s-11-i-s-12-generowanych-w-systemie-pol-on/

Należy pamiętać, że podstawowa zmiana w obsłudze nowych sprawozdań polega na tym, że dane są codziennie automatycznie aktualizowane na podstawie danych studentów, doktorantów i pracowników wprowadzanych w rejestrach źródłowych.
Proces codziennej aktualizacji potrwa do dnia 31 marca.  Po tym dniu planowana jest tygodniowa przerwa w automatycznej aktualizacji, aby dać czas instytucjom sprawozdającym na  zatwierdzenie sprawozdań. Następnie aktualizowane będą (z mniejszą częstotliwością) wyłącznie te sprawozdania, które pozostaną niezatwierdzone lub zostaną odesłane do korekty.

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu POLON

Materiały ze szkolenia dla audytorów

W dniach 9-10.03. br. w Krakowie odbyło się szkolenie dla audytorów z zakresu funkcjonowania zintegrowanego systemu informacji i nauce POL-ON w ramach ustawy oraz o zasadach ewaluacji działalności naukowej.
Tematy poruszane na szkoleniu:
1. Podstawowe informacje o systemie POL-on w kontekście audytu
2. Moduły: Kierunki,  Pracownicy, Studenci Cz.1-2.
3. PBN dla audytorów
4. System Ewaluacji Dorobku Naukowego

 

Materiały dostępne są pod linkiem:

 

[Przesłano przez: Ewa Nowak]