logo systemu POLON

Materiały z konferencji 11.03.2020 w Warszawie

W dniu 11.03. br w Warszawie odbyła się  zorganizowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego konferencja “Wdrożenie systemu POL-on ​ w ramach nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, CZĘŚĆ 2​”.
Tematy poruszane na konferencji:
1. Moduły: Szkoły doktorskie, Wykaz osób ubiegających się o stopień doktora
2. Sprawozdawczość do GUS za 2019 r., oświadczenie o zgodności danych, formularz na potrzeby podziału subwencji
3. Pytania często zadawane przez użytkowników (moduły: Pracownicy, Szkoły doktorskie, Doktoranci, Osoby ubiegające się o stopień doktora, Studenci)
4. PBN 2.0
5. SEDN
Materiały dostępne są pod linkiem:

 

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu POLON

Komunikat w sprawie szkoleń organizowanych przez OPI PIB w kontekście aktualnej sytuacji

2020-03-10 13:09:26
Ze względu na aktualną sytuację dotyczącą koronawirusa, OPI PIB chce minimalizować ryzyko jego rozprzestrzenia się, związane z podróżowaniem i wydarzeniami grupowymi. Z tego względu została podjęta decyzja o odwołaniu szkoleń stacjonarnych organizowanych w Instytucie OPI oraz na uczelniach. Decyzja obejmuje wszystkie szkolenia zaplanowane na marzec 2020 r.
Treści szkoleniowe z zakresu obsługi systemów POL-on i PBN zostaną udostępnione w wersji zdalnej. W miejsce szkoleń stacjonarnych, od 16 marca planowane jest uruchomienie webinarów. Ponadto, w późniejszym czasie, udostępniony zostanie kurs e-learningowy na platformie NAVOICA https://navoica.pl/  
Szczegółowe informacje na temat webinarów zostaną podane w kolejnym komunikacie.
W odniesieniu do szkoleń „Wdrożenie systemu POL-on w ramach nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce część 2”, organizowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie, Krakowie i Gdańsku w dniach 11, 16 i 19 marca 2020 r., należy się kontaktować bezpośrednio z Departamentem Innowacji i Rozwoju MNiSW.

 

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu POLON

ORCID – identyfikator, który powinien mieć każdy naukowiec

ORCID to cyfrowy identyfikator, który służy do odnalezienia naukowca w zasobach elektronicznych. To dzięki niemu można szybko zidentyfikować dorobek naukowy konkretnej osoby, uprościć procedurę rejestracji przy wysyłaniu artykułów naukowych do wydawców i przy składaniu wniosków grantowych.
ORCID:
a) ma usprawnić potwierdzenie tożsamości naukowca,
b) likwidować problem dublujących się nazwisk autorów,
c) eliminować różne wersje zapisu imienia i nazwiska,
d)  jest niezbędny dla osób chcących prowadzić swoją bibliografię naukową w systemie PBN – w jednym miejscu gromadzi dane nt. wszystkich publikacji danego autora,
e) pozwala przejrzeć innej osobie dorobek naukowy autora,
f) ułatwia automatyczną wymianę danych pomiędzy profilem naukowca w ORCID a profilami w bazie Web of Science.
Obecnie na całym świecie jest już ponad 8 mln czynnych użytkowników systemu ORCID.
Każdy naukowiec, który chce, aby jego osiągnięcia publikacyjne były wzięte pod uwagę w ewaluacji, ma obowiązek posiadania identyfikatora ORCID oraz powiązania z nim konta w PBN. Z systemu PBN numer ORCID będzie przesłany do systemu POL-on.
Obowiązek posiadania identyfikatora ORCID przez osoby prowadzące działalność naukową wynika z Konstytucji dla Nauki. Zgodnie z jej przepisami, jeśli publikacje danej osoby nie będą umieszczone w systemie ORCID, nie będą brane pod uwagę w procesie ewaluacji, również tej, która zostanie przeprowadzona w 2021 r.
Aby numer ORCID został wysłany do rejestru pracowników w POL-on, do konta PBN należy podłączyć również profil POL-on. Synchronizacja tych trzech systemów da możliwość:
a) zaimportowania publikacji z ORCID do PBN (oraz za zgodą autora – z PBN do ORCID),
b) pobrania dyscypliny autorów z POL-on, co pozwoli przypisać publikacje do odpowiednich dyscyplin,
c) wysłania numeru ORCID osoby do rejestru pracowników w POL-on.
Jak założyć ORCID i powiązać go z systemem PBN i POL-on – dokładne instrukcje znajdują się na stronie Biblioteki SUM:

 

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu POLON

Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lutego 2020 r.

Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych – Dz. U. 2020, poz. 349

 

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu POLON

POL-on i JSA

W dniu 09.03.2020 r. wdrożono na środowisko produkcyjne wersję systemu v1.3.5. Zmiany dotyczą zakładania nowego badania dla studenta jedynie z kierunku wprowadzonego w POL-on 2.0.
W związku z pracami trwającymi w systemie POL-on został ustalony harmonogram integracji z systemem JSA mający na celu finalne dostosowanie jego działania do pracy na danych POL-on 2.0
Harmonogram dostosowania JSA do POL-on 2.0
2020-03-10 15:01:39
Aktualnie w systemie POL-on 2.0 w związku z okresem przejściowym na dostosowanie systemu do nowej ustawy trwa proces migracji modułów i raportowania danych w oparciu o obiekty pochodzące ze starej i nowej wersji aplikacji. Zgodnie z ustawą przejściową termin ten upływa 31 marca 2020 r. Docelowo wszystkie obiekty POL-on będą posiadały nowe identyfikatory systemowe.
Na potrzeby systemu JSA trwa przygotowanie dedykowanych usług po stronie POL-on, które umożliwią wykorzystanie nowych interfejsów do nowej sesji egzaminacyjnej.
Po integracji wewnętrznej nowych interfejsów pomiędzy POL-on 2.0 a JSA w celu ułatwienia integracji instytucjom korzystającym z systemu JSA po 13 kwietnia br. nastąpi wdrożenie nowej wersji systemu JSA na środowisko DEMO na okres co najmniej 2 tygodni. Aktualizacja obejmować będzie dostosowanie do nowych identyfikatorów i danych z systemu POL-on 2.0. Wersja produkcyjna systemu JSA zostanie udostępniona po okresie testów, przy czym nie później niż do dnia 7 maja br.

 

[Przesłano przez: Ewa Nowak]