logo systemu POLON

Komunikat w sprawie sprawozdawczości GUS za rok 2019 w systemie POL-on

2020-01-15 14:52:08
https://polon.nauka.gov.pl/informacje/komunikaty/o/10?offset=0

Dane na potrzeby statystyki publicznej (zbierane w formularzach S-10, S-11 i S-12) w roku 2020 będą, tak jak w roku poprzednim, zbierane w Systemie POL-on.
W związku z faktem, że zgodnie z art. 219 ust. 6 ustawy wprowadzającej, podmioty szkolnictwa wyższego i nauki przekazują dane za rok 2019 do Systemu POL-on w terminie do dnia 31 marca 2020 (tylko w tym roku), dane do GUS-u zostaną przekazane na koniec marca br. (termin ustalony z GUS).
Specyfikacja formularzy zbierających dane na potrzeby statystyki publicznej (S-10, S-11 i S-12) zostanie udostępniona w Systemie POL-on w dniu 24 stycznia 2020 r.

 

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu POLON

Testowa wersja systemu Polskiej Bibliografii Naukowej PBN 2.0

Na stronie https://pbn-micro-alpha.opi.org.pl udostępniona została wersja testowa systemu PBN 2.0 (wersja alpha).
Wszelkie informacje dotyczące błędów oraz sugestie i postulaty dotyczące działania systemu należy zgłaszać poprzez elektroniczny system zgłoszeń Helpdesk, który dostępny jest pod adresem https://lil-helpdesk.opi.org.pl/#/home

PBN 2.0 alpha jest pierwszym wydaniem systemu PBN 2.0 i odzwierciedla rzeczywiste funkcje systemu w zakresie dodawania publikacji i obiektów do wspólnego repozytorium PBN, a także działanie wyszukiwarki.
Aby zalogować się do tej wersji systemu, należy użyć danych do logowania z wersji produkcyjnej systemu PBN. Prosimy jednak mieć na uwadze, że wersja alpha odzwierciedla stan danych sprzed trzech miesięcy (nie posiada informacji o aktualnym użytkownikach i nie umożliwia rejestracji). Udostępniona wersja systemu PBN 2.0 nie jest wersją produkcyjną, dane do tej wersji można wprowadzić jedynie testowo.

Na stronach pomocy PBN znajdują się podręczniki użytkownika https://polon.nauka.gov.pl/help_pbn/doku.php/start
Podręczniki zostały opracowane w zakresie: rejestracji konta i logowania do systemu, oraz dodawania publikacji do wspólnego repozytorium PBN.
Kolejne strony pomocy systemu PBN 2.0. będą udostępniane wraz z kolejnymi wdrożeniami systemu.

 

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu POLON

Komunikat systemu POL-on “Wdrożenie zmian w modułach Pracownicy oraz Studenci w warunkach produkcyjnych”

2020-01-12 19:43:44
https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/10

W dniu 2020-01-10 wdrożony został nowy moduł pracowników (dostępny w POL-on 2.0) oraz moduł studentów (dostęp w dotychczasowej aplikacji POL-on).
Oba moduły zawierają większość dostosowań związanych z wprowadzeniem Ustawy 2.0.

Czytaj dalej

logo systemu POLON

Informacje dotyczące nowego modułu Pracownicy w systemie POL-on 2.0

W wykazie nauczycieli akademickich, według nowych zasad, należy zarejestrować osoby prowadzące zajęcia ze studentami.
Dane o kompetencjach tych tzw. innych osób prowadzących zajęcia, muszą być uzupełnione w systemie od roku 2018.
Dane te będą wprowadzane w polach tekstowych, w których należy opisać ogólny zakres kompetencji i doświadczenia danej osoby.

Czytaj dalej

logo systemu POLON

„Warsztat badacza”

Przesyłam również link do strony Emanuela Kulczyckiego „Warsztat badacza”, gdzie porusza on problem nałożonego Ustawą 2.0 obowiązku zapewnienia otwartego dostępu do rozprawy doktorskiej i publikowania rozpraw w BIP-ie w świetle praw majątkowych wydawców czasopism.
http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/otwarty-dostep-do-doktoratu-wedlug-ustawy-2-0-pechowy-artykul-188/#disqus_thread

 

[Przesłano przez: Ewa Nowak]