logo systemu POLON

Harmonogram prac technicznych w obszarze interfejsów masowej wymiany danych

https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/raporty-z-wykorzystania-srodkow-finansowych/

Harmonogram wszystkich prac planowanych w ramach dostosowania systemów dostępny jest na stronach serwisu informacyjnego https://polon2.opi.org.pl/ustawa-2-0

Planowane działania w związku z dostosowaniem masowych interfejsów wymiany danych:
luty 2020 – wdrożenie modułu Pracownicy naukowi z interfejsami API oraz importem XML w warunkach produkcyjnych
marzec 2020 – opublikowanie i wdrożenie usług do Rejestru osób ubiegających się o stopień doktora oraz szkół doktorskich w warunkach produkcyjnych
marzec 2020 – wdrożenie nowej wersji PBN 2.0 w warunkach produkcyjnych
II kwartał 2020 – wdrożenie interfejsów wymiany danych dla bazy dokumentów w postępowaniach awansowych
lipiec 2020 – zmiany w interfejsach ORPPD

Wdrożenie dopiero w marcu produkcyjnej wersji modułu Szkoły Doktorskie oznacza, że nie ma obecnie możliwości połączenia kont doktorantów w serwisach POL-on – PBN – ORCID.

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu POLON

Wdrożenie produkcyjne możliwości składania raportów z wykorzystania środków finansowych w POL-on

2020-02-25 08:08:13
https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/10

21 lutego 2020 r. została wdrożona wersja produkcyjna funkcjonalności systemu POL-on umożliwiająca złożenie raportów z wykorzystania środków finansowych. W systemie POL-on 1.0 powstał moduł Baza dokumentów planistyczno –sprawozdawczych, w którym znajdują się Raporty z wykorzystania środków finansowych. Moduł wchłonął wszelkie dotychczasowe sprawozdania.

Czytaj dalej

logo systemu POLON

Nowe wpisy w Pomocy systemu

1. Szkoły doktorskie (wstęp) 24.02.2020 https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/szkoly-doktorskie/
2. Zatwierdzanie dyscypliny przy dodawaniu szkoły doktorskiej/ programu kształcenia 24.02.2020 https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/zatwierdzanie-dyscypliny-przy-dodawaniu-szkoly-doktorskiej-programu-ksztalcenia/
3. Dane pracownika – Zatrudnienie 25.02.2020 https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/dane-pracownika-zatrudnienie/

 

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu POLON

Migracja danych z Modułu Sprawozdawczego PBN do PBN 2.0

Udostępnienie wersji produkcyjnej narzędzia planowane jest na 2 marca 2020 r. Wtedy też będzie można rozpocząć pracę z migracją. Przewidywany czas na prace z narzędziem to ok. 5 tygodni. Link do produkcyjnej wersji narzędzia zostanie przesłany w momencie udostępnienia jego produkcyjnej wersji.
Czytaj dalej

logo systemu POLON

Hub Migracyjny Polskiej Bibliografii Naukowej

https://pbn-demo.opi.org.pl/mhub/#/home
W związku ze zbliżającym się terminem udostępnienia systemu PBN 2.0 została przygotowana testowa wersja narzędzia „Hub Migracyjny”, które pozwoli na migrację danych wprowadzanych dotychczas do systemu PBN Moduł Sprawozdawczy (PBN MS). Wersja testowa służy jedynie do zapoznania się z narzędziem. Wyniki pracy na wersji testowej będą cyklicznie usuwane.
Czytaj dalej