logo systemu POLON

Wersja aplikacji 9.75.9

https://polon.nauka.gov.pl/informacje/wersje-systemu/o/10

W obecnej wersji systemu POL-on, w module pracownicy naukowi i nauczyciele akademiccy, wdrożone zostało rozszerzenie dostosowujące siatkę stanowisk pracowników do zmian w nowej ustawie. Jest to element przygotowania modułu do migracji do aplikacji POL-on 2.0

 

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu POLON

Nowy słownik stanowisk w obecnym wykazie pracowników naukowych oraz nauczycieli akademickich

https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/10

Zgodnie z zapowiedzią, w obecnej wersji systemu POL-on, w module pracownicy naukowi i nauczyciele akademiccy, wdrożone zostało rozszerzenie dostosowujące siatkę stanowisk pracowników do zmian w nowej ustawie.
Jest to element przygotowania modułu do migracji do aplikacji POL-on 2.0, która nastąpi w listopadzie.
Już teraz można rejestrować za pomocą interfejsu użytkownika oraz poprzez pliki XML nowe typy stanowisk. Dane te zostaną docelowo zmigrowane do nowej architektury (POL-on 2.0) na środowisku demo.

Czytaj dalej

logo systemu POLON

Informacja w sprawie zakończenia procesu migracji kierunków studiów do nowej wersji systemu POL-on

https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/10

W chwili obecnej do systemu POL-on 2.0 zaimportowanych zostało ponad 6 tys. kierunków studiów z poprzedniej wersji systemu. Oświadczenie o poprawności całego procesu zostało wykonane przez 132 uczelnie. W dalszym ciągu trwają wyjaśnienia poszczególnych specyficznych przypadków z pracownikami MNiSW oraz OPI.

Czytaj dalej

logo systemu POLON

Środowisko demo dla nowej aplikacji

https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/10

W dniu 8.11.2019 r. udostępnione zostało nowe środowisko testowe https://polon2-demo.opi.org.pl/home/login
Logowanie do środowiska odbywa się za poamocą tego samego konta MCL, co do produkcyjnej wersji POL-on. Środowisko jest zintegrowane z dotychczasową aplikacją demo systemu POL-on https://polon-demo.opi.org.pl/opi/glowna?execution=e2s1
Obecnie planowany cykl odświeżania baz danych środowisk to 1 miesiąc. W okresie wzmożonych prac mających na celu przygotowanie danych na potrzeby podziału subwencji oraz statystyki publicznej według stanu na 31.12.2019 r. , przewidywane jest zwiększenie częstotliwości odświeżeń, co zostanie ogłoszone w oddzielnym komunikacie.

Czytaj dalej

logo systemu POLON

Pomoc systemu POL-on 2.0

https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/