logo systemu POLON

Nowa aplikacja POL-on 2.0

https://polon.nauka.gov.pl/polon/aktualnosci

W godzinach wieczornych 25 września rozpoczął się proces uruchomienia pierwszej wersji nowej aplikacji POL-on 2.0., która będzie współdziałała z obecnym systemem POL-on.
Rozpocznie się proces migracji poszczególnych modułów systemu do nowej aplikacji.
Dotychczasowy system będzie sukcesywnie wygaszany. W pierwszej kolejności wyłączona zostanie edycja rejestrów, które nie znalazły się w ustawie 2.0.
W inicjalnym uruchomieniu nowej aplikacji POL-on 2.0 zostaną wdrożone moduły: administracja (role i uprawnienia), jednostki, kierunki studiów (etap 1 – uwzględniający inicjalną migrację danych).
Moduły te będą zintegrowane z dotychczasowym systemem, co umożliwi płynną pracę w obu aplikacjach.

Czytaj dalej

logo systemu POLON

30.09.2019 – Wdrożenie POL-on 2.0 w wersji produkcyjnej

https://polon.nauka.gov.pl/informacje/wersje-systemu/o/10

Zakres zmian:
1. udostępnienie nowego sprawozdania o liczbie kandydatów i przyjętych na studia stacjonarne i niestacjonarne (EN-1) na rok akademicki 2019/2020 (wersja aplikacji: 9.74)
2. zablokowanie edycji danych w modułach systemu, które zostają wyłączone w ramach nowej ustawy (wersja aplikacji: 9.74)
3. usunięcie opcji logowania się za pomocą konta lokalnego (logowanie wyłącznie kontem centralnym) – (wersja aplikacji: 9.74)
4. wdrożenie nowej usługi Role i Uprawnienia wraz z migracją danych oraz integracją z dotychczasową wersją systemu (0.14.13)
5. wdrożenie nowej usługi Instytucje wraz z migracją danych oraz integracją z dotychczasową wersją systemu (0.28.6)
6. wdrożenie nowej usługi Kierunki studiów wraz z inicjalną migracją danych na podstawie plików przekazanych przez uczelnie (1.1.4)

Czytaj dalej

logo systemu POLON

Specyfikacje techniczne plików wymiany danych

W dniu 14 października opublikowane zostaną specyfikacje techniczne plików wymiany danych (XSD wraz z instrukcjami) uzgadniane z instytucjami w trakcie konsultacji technicznych https://polon.nauka.gov.pl/help/doku.php/import/konsultacje/start.

Czytaj dalej

logo radon

Zestawienie pracowników naukowych SUM

Na platformie RAD-on: https://radon.nauka.gov.pl/wykazy/dyscypliny można sprawdzić zestawienie pracowników naukowych SUM wraz przypisaniem do nowych dyscyplin naukowych.

Czytaj dalej

logo systemu POLON

Informacje o POL-on 2.0 oraz kwestia wydawnictw naukowych

I. POL-on
W związku ze stopniowym wdrażaniem systemu POL-on 2.0, w najbliższym czasie będą się ukazywać materiały instruktażowe o bieżących działaniach i zmianach w systemie.
Wszystkie filmy instruktażowe umieszczane są na YouTube na kanale OPI Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego .
Zakładka Playlisty umożliwia dostęp do wszystkich filmów z danego zakresu tematycznego
Nowe filmy:
Pol-on 2.0 – portal informacyjny i aplikacja (publikacja 16.07.19; czas 3:50 min)
POL-on 2.0 – założenia (publikacja 16.07.19; czas 3:46 min)
POL-on 2.0 – najbliższe plany (publikacja 16.07.19; czas 3:10 min)
POL-on 2.0 – logowanie (publikacja 18.07.19; czas 5:07 min)
POL-on 2.0 – administracja (publikacja 18.07.19; czas 8:02 min)
II. Komunikat MNiSW  – Wydawnictwa naukowe – jak ubiegać się o włączenie do wykazu?
Wydawnictwa naukowe, które nie znalazły się w opublikowanym na początku roku wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe, mogą do 15 września ubiegać się o umieszczenie na liście ministerialnej.
Zgłoszenia w tej sprawie należy składać przez system teleinformatyczny Polskiej Bibliografii Naukowej (PBN). Rozpatrywać je będzie Komisja Ewaluacji Nauki (KEN).

Czytaj dalej