logo systemu POLON

POL-on i JSA

W dniu 09.03.2020 r. wdrożono na środowisko produkcyjne wersję systemu v1.3.5. Zmiany dotyczą zakładania nowego badania dla studenta jedynie z kierunku wprowadzonego w POL-on 2.0.
W związku z pracami trwającymi w systemie POL-on został ustalony harmonogram integracji z systemem JSA mający na celu finalne dostosowanie jego działania do pracy na danych POL-on 2.0
Harmonogram dostosowania JSA do POL-on 2.0
2020-03-10 15:01:39
Aktualnie w systemie POL-on 2.0 w związku z okresem przejściowym na dostosowanie systemu do nowej ustawy trwa proces migracji modułów i raportowania danych w oparciu o obiekty pochodzące ze starej i nowej wersji aplikacji. Zgodnie z ustawą przejściową termin ten upływa 31 marca 2020 r. Docelowo wszystkie obiekty POL-on będą posiadały nowe identyfikatory systemowe.
Na potrzeby systemu JSA trwa przygotowanie dedykowanych usług po stronie POL-on, które umożliwią wykorzystanie nowych interfejsów do nowej sesji egzaminacyjnej.
Po integracji wewnętrznej nowych interfejsów pomiędzy POL-on 2.0 a JSA w celu ułatwienia integracji instytucjom korzystającym z systemu JSA po 13 kwietnia br. nastąpi wdrożenie nowej wersji systemu JSA na środowisko DEMO na okres co najmniej 2 tygodni. Aktualizacja obejmować będzie dostosowanie do nowych identyfikatorów i danych z systemu POL-on 2.0. Wersja produkcyjna systemu JSA zostanie udostępniona po okresie testów, przy czym nie później niż do dnia 7 maja br.

 

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu POLON

Udostępnienie starego modułu pracowników w trybie do odczytu na środowisku DEMO

https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/10

W związku z licznymi prośbami 4 marca stary moduł pracowników został udostępniony w trybie tylko do odczytu. Moduł jest dostępny tylko na środowisku DEMO.
Moduł posiada dane z dnia przełączenia systemów, a więc z dnia 2020-01-08.
Przywrócenie starego modułu należy traktować tylko jako bazę referencyjną w kontekście weryfikacji danych sprzed punktu przełączenia na nowy system.
Moduł nie zawiera żadnych nowych danych rejestrowanych przez nowy moduł pracowników.
Moduł jest zablokowany do zapisu, mimo że posiada przyciski manipulacji danymi.
W perspektywie najbliższych dwóch miesięcy są przewidywane wyłączenia nowego modułu pracowników. Prace serwisowe, jeśli będzie to możliwe, będą wykonywane tylko w godzinach nocnych.

 

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu POLON

Migracja danych z Modułu Sprawozdawczego PBN do PBN 2.0

Od 5 marca można rozpocząć pracę z migracją danych za pomocą narzędzia Hub migracyjny. Przewidywany czas na wykonywanie prac z narzędziem to ok. 5 tygodni.
Użytkownikami uprawnionymi do wykonywania operacji w procesie migracji są Importerzy Publikacji dla całej Uczelni – upoważnieni bibliotekarze z Działu Bibliografii i Dokumentacji Biblioteki SUM.
Na stronach pomocy zamieszczone zostały szczegółowe informacje dotyczące migracji (założenia migracji, opis konwersji typów publikacji, funkcjonalności Huba Migracyjnego)
https://pbn.nauka.gov.pl/centrum-pomocy/baza-wiedzy-kategoria/migracja-danych/
Możliwa jest rezygnacja z wykorzystania narzędzia. Aby zgłosić rezygnację z procesu migracji danych Importer Publikacji z rolą do całego podmiotu musi przesłać zgłoszenie poprzez system Helpdesk. Rezygnacja z migracji danych będzie skutkowała tym, że do PBN 2.0 nie zostaną przeniesione żadne publikacje dotychczas gromadzone w PBN Moduł Sprawozdawczy. Wszystkie dane będą wymagały ponownego ich wprowadzenia od początku do systemu PBN 2.0.
Nie jest jeszcze znany termin udostępnienia API do masowego importu danych, co oznacza, że masowe wprowadzenie danych będzie w najbliższym czasie niemożliwe.

 

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu POLON

Sprawozdawczość GUS 2019 – nowy (27.02.2020) film szkoleniowy na kanale YouTube

 

 

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu POLON

Produkcyjne wdrożenie modułu Szkoły doktorskie

2020-02-26 15:19:51
W dniu 26 lutego wdrożona została pierwsza wersja modułu Szkoły doktorskie.
Aktualnie możliwe jest  dodawanie i usuwanie szkół doktorskich oraz programów kształcenia, przeglądanie zestawienia szkół doktorskich i przejście do widoku szczegółów szkoły doktorskiej oraz programu kształcenia. Moduł będzie sukcesywnie rozbudowywany.
W celu uzyskania dostępu do modułu należy posiadać rolę INST_SZKOLY_DR_ADM lub INST_SZKOLY_DR_PODGLAD (tryb podglądu).
Więcej informacji na temat składania raportów znajduje się na stronach pomocy https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base-category/szkoly-doktorskie/

 

[Przesłano przez: Ewa Nowak]