logo systemu POLON

Informacje dotyczące nowego modułu Pracownicy w systemie POL-on 2.0

W wykazie nauczycieli akademickich, według nowych zasad, należy zarejestrować osoby prowadzące zajęcia ze studentami.
Dane o kompetencjach tych tzw. innych osób prowadzących zajęcia, muszą być uzupełnione w systemie od roku 2018.
Dane te będą wprowadzane w polach tekstowych, w których należy opisać ogólny zakres kompetencji i doświadczenia danej osoby.

Czytaj dalej

logo systemu POLON

„Warsztat badacza”

Przesyłam również link do strony Emanuela Kulczyckiego „Warsztat badacza”, gdzie porusza on problem nałożonego Ustawą 2.0 obowiązku zapewnienia otwartego dostępu do rozprawy doktorskiej i publikowania rozpraw w BIP-ie w świetle praw majątkowych wydawców czasopism.
http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/otwarty-dostep-do-doktoratu-wedlug-ustawy-2-0-pechowy-artykul-188/#disqus_thread

 

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu POLON

Komunikat w sprawie wdrożenia nowej wersji oprogramowania

2020-01-07 12:59:40
https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/10?offset=0

Na dzień 2020.01.08 godz. 12.00 planowane są prace konserwacyjne w systemie POL-on w związku z wdrożeniem nowych wersji oprogramowania. Zmiany obejmują uruchomienie modułów studenci oraz pracownicy w warunkach produkcyjnych.
Zakres zmian wraz ze stanem migracji danych był widoczny do tej pory na środowisku POL-on demo https://polon2-demo.opi.org.pl/home

W związku z tym planowane jest wyłączenie systemu POL-on. Ponowne udostępnienie systemu POL-on planowane jest na dzień 2020.01.10.

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu POLON

POLON ewaluacja 2021

Przesyłam informację o ukazaniu się podręczników dla ewaluowanych w 2021 roku podmiotów oraz dla ekspertów oceniających opisy wpływu społecznego.
Zgodnie z zasadami nowej ewaluacji, uczelnie będą oceniane w 2021 roku według trzech kryteriów: publikacyjnego, finansowego i wpływu społecznego.

Podręczniki wraz z obszernym wyjaśnieniem nowych zasad i propozycją formularza opisu wpływu ukazały się na stronie Emanuela Kulczyckiego  – Warsztat Badacza
http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/pilotaz-procedur-oceny-wplywu-spolecznego-na-potrzeby-ewaluacji-w-2021-r/
Podręczniki zostały przygotowane dla potrzeb pilotażowej ewaluacji, która zostanie przeprowadzona w UMK w Toruniu, Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie i Akademii Sztuki w Szczecinie.

Czytaj dalej

logo systemu POLON

POL-on konferencje – informacja

W grudniu 2019 r. miała miejsce seria konferencji pn. „Wdrożenie systemu POL-on w ramach nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”, zorganizowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Konferencje odbyły się:
11.12.2019 r. w Warszawie,
13.12.2019 r. w Gdańsku,
16.12.2019 r. w Krakowie.

Na stronach pomocy zamieszczone zostały materiały z konferencji dotyczące m.in. aplikacji SEDN, która posłuży do oceny Uczelni w najbliższej ewaluacji lat 2017-2020.
https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/konferencje-wdrozenie-systemu-pol-on-w-ramach-nowej-ustawy-prawo-o-szkolnictwie-wyzszym-i-nauce-11-13-16-12-2019-r/

1. POL-on 2.0 – Harmonogram zmian w systemach / Marek Michajłowicz
2. POL-on 2.0 – Nowości w modułach Pracownicy i Studenci / Barbara Muszyńska, Magdalena Waniewska-Bobin
3. POL-on 2.0 – Planowane moduły dotyczące procesów awansowych / Barbara Muszyńska, Magdalena Waniewska-Bobin
4. PBN 2.0
5. SEDN – System Ewaluacji Dorobku Naukowego – założenia / Sebastian Fijałkowski

[Przesłano przez: Ewa Nowak]