logo systemu POLON

Niedostępność systemu POL-on

https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/10

W dniu dzisiejszym (2020-04-02) od godziny 15.00 system POL-on zostanie wyłączony.
Niedostępne będą oba systemy, zarówno POL-on 1 jak i POL-on 2.
Planowane włączenie odbędzie się w dniu jutrzejszym (2020-04-03) przed południem.

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu POLON

Nowe wpisy w Pomocy systemu

  1. Dane uzupełniające na potrzeby subwencji i dotacji – okres sprawozdawczy i podstawa prawna (31.03.2020)
    https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/dane-uzupelniajace-na-potrzeby-subwencji-i-dotacji-okres-sprawozdawczy-i-podstawa-prawna/

Dane uzupełniające na potrzeby subwencji i dotacji składają się z:

  1.  części 2-3, w których dane powinny być raportowane za rok akademicki 2018/2019;
  2. części 4 zawierającej sprawozdanie z wykorzystania środków z funduszu stypendialnego za rok 2019.

Całość formularza powinna być według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.
Termin złożenia formularza z uwagi na sytuację epidemiologiczną został przesunięty na 15 kwietnia 2020 r.
Podstawa prawna: Art. 427 ust. 1 ustawy 2.0. oraz § 16 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia ws. POL-on.

  1. W jaki sposób skreślić osobę z listy doktorantów? (1.04.2020)
    https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/w-jaki-sposob-skreslic-osobe-z-listy-doktorantow/

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu POLON

Nowe wpisy w Pomocy systemu

logo systemu POLON

Szkolenie „Wdrożenie systemu POL-on w ramach nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce cz. 2” – materiały

12 marca w Warszawie odbyło się szkolenie „Wdrożenie systemu POL-on w ramach nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce cz. 2”. Szkolenie dotyczyło wdrażania systemów POL-on, PBN i SEDN.

logo systemu POLON

Webinarium „Aktualny stan systemu i planowane wdrożenia. Moduł PBN Core oraz Profil Autora”

https://zgloszenia.opi.org.pl/
Najbliższe webinarium organizowane przez OPI PIB odbędzie się 3 kwietnia 2020 r. w godzinach 10:00 – 13:00.
Udział w webinarium jest bezpłatny i nie wymaga wcześniejszych zapisów ani rejestracji konta.