Kanał informacyjny poświęcony wyborom w SUM

ręka wrzuca do urny swój głos wyborczy

Komunikat Nr 23/2020 UKW

Komunikat Nr 23/2020
Przewodniczącej Uczelnianej Komisji Wyborczej
z dnia 19 marca 2020 r.

Dotyczy:  wyboru Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowice na kadencję 2020-2024

 

Szanowni Państwo,

Członkowie Uczelnianego Kolegium Elektorów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach,

W wyniku przeprowadzonego głosowania w trybie § 18 Regulaminu wyborów Rektora, Senatu oraz Uczelnianego Kolegium Elektorów w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach na kadencję 2020-2024 uprzejmie informuję, że Uczelniane Kolegium Elektów dokonało wyboru prof. dr hab. n. med. Tomasza Szczepańskiego na Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

 

Z poważaniem

Przewodnicząca Uczelnianej Komisji Wyborczej
dr hab. n. med. Jolanta Zalejska-Fiolka, prof. SUM

ręka wrzuca do urny swój głos wyborczy

Komunikat Nr 22/2020 UKW

Komunikat Nr 22/2020
Przewodniczącej Uczelnianej Komisji Wyborczej
z dnia 17 marca 2020 r.

Dotyczy: wyboru Przewodniczącego Uczelnianego Kolegium Elektorów

Szanowni Państwo,
Członkowie Uczelnianego Kolegium Elektorów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,

W wyniku przeprowadzonego głosowania w trybie § 18 ust. 1 w związku z § 19 ust. 3 Regulaminu wyborów Rektora, Senatu oraz Uczelnianego Kolegium Elektorów w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach na kadencję 2020-2024 uprzejmie informuję, że Uczelniane Kolegium Elektorów dokonało wyboru prof. dr hab. n. med. Zbigniewa Gąsiora na Przewodniczącego UKE.

Z poważaniem

Przewodnicząca
Uczelnianej Komisji Wyborczej

dr hab. n. med. Jolanta Zalejska-Fiolka, prof. SUM

ręka wrzuca do urny swój głos wyborczy

Komunikat Nr 21/2020 UKW

Komunikat Nr 21/2020
Przewodniczącej Uczelnianej Komisji Wyborczej
z dnia 16 marca 2020 r.

Dotyczy:  Kandydatów do pełnienia funkcji Przewodniczącego Uczelnianego Kolegium Elektorów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w kadencji 2020-2024

Informuję, że w terminie określonym Komunikatem Nr 17/2020 Przewodniczącej Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 12 marca 2020 r. wpłynęły 2 Kandydatury na Przewodniczącego UKE tj.:

a)  prof. dr hab. n. med. Zbigniewa Gąsiora,

b)  prof. dr hab. n. med. Jana E. Zejdy.

Jednocześnie przypominam, że zgodnie z Uchwałą Nr 11/2020 z dnia 12 marca 2020 r. Uczelnianej Komisji Wyborczej wybory Przewodniczącego Uczelnianego Kolegium Elektorów rozpoczynają się w dniu 17.03.2020 r. o godz. 10:00, a kończą o godz. 12:00.

 

Z poważaniem

Przewodnicząca Uczelnianej Komisji Wyborczej
dr hab. n. med. Jolanta Zalejska-Fiolka, prof. SUM

ręka wrzuca do urny swój głos wyborczy

Komunikat Nr 20/2020 UKW

Komunikat Nr 20/2020
Przewodniczącej Uczelnianej Komisji Wyborczej
z dnia 16 marca 2020 r.

Dotyczy:  wydawania kodów do głosowania

Szanowni Państwo,

w związku z pojawiającymi się wnioskami, celem umożliwienia odbioru kodów przez Członków Uczelnianego Kolegium Elektorów, kody będą wydawane w dniu dzisiejszym (16.03.2020 r.) również w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

 

Z poważaniem

Przewodnicząca Uczelnianej Komisji Wyborczej
dr hab. n. med. Jolanta Zalejska-Fiolka, prof. SUM

ręka wrzuca do urny swój głos wyborczy

Komunikat Nr 19/2020 UKW

Komunikat Nr 19/2020
Przewodniczącej Uczelnianej Komisji Wyborczej
z dnia 16 marca 2020 r.

Dotyczy:  wydawania kodów do głosowania

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że celem umożliwienia odbioru kodów przez Członków Uczelnianego Kolegium Elektorów, zważywszy na aktualną sytuację sanitarno-epidemiologiczną, podjęta została przez Uczelnianą Komisję Wyborczą uchwała, zgodnie z którą przedłużony został termin odbioru kodów do głosowania

na Rektora do dnia 18.03.2020 r. do godz. 15:00.

Kody można będzie odebrać w ww. terminie w budynku Rektoratu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w  Katowicach, przy ul. Poniatowskiego 15 w godzinach od 7:30 do 15:00.

 

W dniu 16.03.2020 r. kody do głosowania na Przewodniczącego Uczelnianego Kolegium Elektorów oraz Rektora odebrać można od godz. 9:00 do godz. 14:00:

 1. Rektorat Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
  ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice; parter pokój 114
 2. Dziekanat Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu
  Pl. Traugutta 2, 41-800 Zabrze; IV piętro pok. 403
 3. Dziekanat Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach
  ul. Medyków 18, 40-752 Katowice; sala nr 205 II piętro
 4. Dziekanat Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
  ul. Jedności 8, 41-200 Sosnowiec; Parter sala nr 1 parter
 5. Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach
  ul. Medyków 12c, 40-752 Katowice; Parter sala 117 I piętro
 6. Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu w Bytomiu
  ul. Piekarska 18 i 20, 41-902 Bytom; parter pok. Nr 4

 

Dodatkowo Uczelniana Komisja Wyborcza wydaje kody w następujących Podmiotach Leczniczych:

 1. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko SUM,
 2. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego SUM,
 3. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego SUM,
 4. Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6 SUM,
 5. Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca SUM,
 6. Akademickie Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej Sp. z o.o.,
 7. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu

 

Z poważaniem

Przewodnicząca Uczelnianej Komisji Wyborczej
dr hab. n. med. Jolanta Zalejska-Fiolka, prof. SUM