Kanał informacyjny poświęcony wyborom w SUM

ręka wrzuca do urny swój głos wyborczy

Komunikat Nr 25/2020 UKW

Komunikat Nr 25/2020
Przewodniczącej Uczelnianej Komisji Wyborczej

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w dniu 23 września 2020 r. Senat Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na wniosek Uczelnianej Komisji Wyborczej, przy uwzględnieniu § 18 Statutu SUM podjął Uchwałę Nr 83/2020 w sprawie określenia terminów zgłoszeń, przedstawienia listy kandydatów oraz powołania Rady Uczelni na kadencję od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2024 r.

Mając na uwadze powyższe, a zarazem kierując się postanowieniami w/cyt. przepisu informuję, że zgłoszenia kandydatów do Rady Uczelni należy składać osobiście w dniach:

7 października 2020 r. w godzinach od 9.00 do 14.00

8 października 2020 r. w godzinach od 9.00 do 14.00

w siedzibie Uczelnianej Komisji Wyborczej (ul. Poniatowskiego 15, Katowice), pokój nr 114.

Przypominam, że kandydatów na członków Rady Uczelni może zgłaszać Rektor, a także członkowie Senatu w liczbie co najmniej ¼ statutowego składu.

Zgłoszenia dokonuje się na formularzu dostępnym na stronie internetowej Uczelni pod linkiem https://pracownik.sum.edu.pl/wybory-uczelniane/#pliki-do-pobrania

 

Formularz dostępny pod wskazanym adresem zawiera:
– oznaczenie zgłaszającego, uzasadnienie zgłoszenia Kandydata wraz z notą biograficzną.
– zgodę Kandydata na kandydowanie do Rady Uczelni i oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w § 17 Statutu, zgodnie z wzorem określonym przez Uczelnianą Komisję Wyborczą Uchwałą Nr 17/2020 z dnia 15 września 2020 r.

 

Przewodnicząca Uczelnianej Komisji Wyborczej
prof. dr hab. n. med. Jolanta Zalejska-Fiolka

ręka wrzuca do urny swój głos wyborczy

Komunikat Nr 23/2020 UKW

Komunikat Nr 23/2020
Przewodniczącej Uczelnianej Komisji Wyborczej
z dnia 19 marca 2020 r.

Dotyczy:  wyboru Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowice na kadencję 2020-2024

 

Szanowni Państwo,

Członkowie Uczelnianego Kolegium Elektorów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach,

W wyniku przeprowadzonego głosowania w trybie § 18 Regulaminu wyborów Rektora, Senatu oraz Uczelnianego Kolegium Elektorów w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach na kadencję 2020-2024 uprzejmie informuję, że Uczelniane Kolegium Elektów dokonało wyboru prof. dr hab. n. med. Tomasza Szczepańskiego na Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

 

Z poważaniem

Przewodnicząca Uczelnianej Komisji Wyborczej
dr hab. n. med. Jolanta Zalejska-Fiolka, prof. SUM

ręka wrzuca do urny swój głos wyborczy

Komunikat Nr 22/2020 UKW

Komunikat Nr 22/2020
Przewodniczącej Uczelnianej Komisji Wyborczej
z dnia 17 marca 2020 r.

Dotyczy: wyboru Przewodniczącego Uczelnianego Kolegium Elektorów

Szanowni Państwo,
Członkowie Uczelnianego Kolegium Elektorów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,

W wyniku przeprowadzonego głosowania w trybie § 18 ust. 1 w związku z § 19 ust. 3 Regulaminu wyborów Rektora, Senatu oraz Uczelnianego Kolegium Elektorów w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach na kadencję 2020-2024 uprzejmie informuję, że Uczelniane Kolegium Elektorów dokonało wyboru prof. dr hab. n. med. Zbigniewa Gąsiora na Przewodniczącego UKE.

Z poważaniem

Przewodnicząca
Uczelnianej Komisji Wyborczej

dr hab. n. med. Jolanta Zalejska-Fiolka, prof. SUM

ręka wrzuca do urny swój głos wyborczy

Komunikat Nr 21/2020 UKW

Komunikat Nr 21/2020
Przewodniczącej Uczelnianej Komisji Wyborczej
z dnia 16 marca 2020 r.

Dotyczy:  Kandydatów do pełnienia funkcji Przewodniczącego Uczelnianego Kolegium Elektorów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w kadencji 2020-2024

Informuję, że w terminie określonym Komunikatem Nr 17/2020 Przewodniczącej Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 12 marca 2020 r. wpłynęły 2 Kandydatury na Przewodniczącego UKE tj.:

a)  prof. dr hab. n. med. Zbigniewa Gąsiora,

b)  prof. dr hab. n. med. Jana E. Zejdy.

Jednocześnie przypominam, że zgodnie z Uchwałą Nr 11/2020 z dnia 12 marca 2020 r. Uczelnianej Komisji Wyborczej wybory Przewodniczącego Uczelnianego Kolegium Elektorów rozpoczynają się w dniu 17.03.2020 r. o godz. 10:00, a kończą o godz. 12:00.

 

Z poważaniem

Przewodnicząca Uczelnianej Komisji Wyborczej
dr hab. n. med. Jolanta Zalejska-Fiolka, prof. SUM

ręka wrzuca do urny swój głos wyborczy

Komunikat Nr 20/2020 UKW

Komunikat Nr 20/2020
Przewodniczącej Uczelnianej Komisji Wyborczej
z dnia 16 marca 2020 r.

Dotyczy:  wydawania kodów do głosowania

Szanowni Państwo,

w związku z pojawiającymi się wnioskami, celem umożliwienia odbioru kodów przez Członków Uczelnianego Kolegium Elektorów, kody będą wydawane w dniu dzisiejszym (16.03.2020 r.) również w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

 

Z poważaniem

Przewodnicząca Uczelnianej Komisji Wyborczej
dr hab. n. med. Jolanta Zalejska-Fiolka, prof. SUM