Kanał informacyjny poświęcony wyborom w SUM

ręka wrzuca do urny swój głos wyborczy

Komunikat Nr 19/2020 UKW

Komunikat Nr 19/2020
Przewodniczącej Uczelnianej Komisji Wyborczej
z dnia 16 marca 2020 r.

Dotyczy:  wydawania kodów do głosowania

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że celem umożliwienia odbioru kodów przez Członków Uczelnianego Kolegium Elektorów, zważywszy na aktualną sytuację sanitarno-epidemiologiczną, podjęta została przez Uczelnianą Komisję Wyborczą uchwała, zgodnie z którą przedłużony został termin odbioru kodów do głosowania

na Rektora do dnia 18.03.2020 r. do godz. 15:00.

Kody można będzie odebrać w ww. terminie w budynku Rektoratu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w  Katowicach, przy ul. Poniatowskiego 15 w godzinach od 7:30 do 15:00.

 

W dniu 16.03.2020 r. kody do głosowania na Przewodniczącego Uczelnianego Kolegium Elektorów oraz Rektora odebrać można od godz. 9:00 do godz. 14:00:

 1. Rektorat Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
  ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice; parter pokój 114
 2. Dziekanat Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu
  Pl. Traugutta 2, 41-800 Zabrze; IV piętro pok. 403
 3. Dziekanat Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach
  ul. Medyków 18, 40-752 Katowice; sala nr 205 II piętro
 4. Dziekanat Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
  ul. Jedności 8, 41-200 Sosnowiec; Parter sala nr 1 parter
 5. Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach
  ul. Medyków 12c, 40-752 Katowice; Parter sala 117 I piętro
 6. Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu w Bytomiu
  ul. Piekarska 18 i 20, 41-902 Bytom; parter pok. Nr 4

 

Dodatkowo Uczelniana Komisja Wyborcza wydaje kody w następujących Podmiotach Leczniczych:

 1. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko SUM,
 2. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego SUM,
 3. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego SUM,
 4. Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6 SUM,
 5. Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca SUM,
 6. Akademickie Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej Sp. z o.o.,
 7. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu

 

Z poważaniem

Przewodnicząca Uczelnianej Komisji Wyborczej
dr hab. n. med. Jolanta Zalejska-Fiolka, prof. SUM

ręka wrzuca do urny swój głos wyborczy

Komunikat Nr 18/2020 UKW

Komunikat Nr 18/2020
Przewodniczącej Uczelnianej Komisji Wyborczej
z dnia 13 marca 2020 r.

Dotyczy:  wydawania kodów do głosowania

Szanowni Państwo,

Członkowie Uczelnianego Kolegium Elektorów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,

Mając na uwadze rozwój epidemii koronowirusa oraz wydawane przez resort zdrowia komunikaty Uczelniana Komisja Wyborcza w poczuciu odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo społeczne postanawia podjąć działania zmierzające do umożliwienia odbioru kodów przez członków Uczelnianego Kolegium Elektów w miejscach udzielanych przez nich świadczeń zdrowotnych tj. bez konieczności zakłócenia wykonywanych przez nich obowiązków.

W konsekwencji powyższego członkowie Uczelnianej Komisji Wyborczej zapewnią możliwość losowego odbioru kodów w następujących miejscach:

 1. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko SUM,
 2. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego SUM,
 3. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego SUM,
 4. Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6 SUM,
 5. Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca SUM,
 6. Akademickie Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej Sp. z o.o.,
 7. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu.

 

Z poważaniem

Przewodnicząca Uczelnianej Komisji Wyborczej
dr hab. n. med. Jolanta Zalejska-Fiolka, prof. SUM

ręka wrzuca do urny swój głos wyborczy

Komunikat Nr 17/2020 UKW

Komunikat Nr 17/2020
Przewodniczącej Uczelnianej Komisji Wyborczej
z dnia 12 marca 2020 r.

Dotyczy:  zgłaszania kandydatów na Przewodniczącego Uczelnianego Kolegium Elektorów

 Szanowni Państwo,

Członkowie Uczelnianego Kolegium Elektorów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,

W związku z zaplanowanymi na dzień  17.03.2020 r. wyborami Przewodniczącego Uczelnianego Kolegium Elektorów uprzejmie informuję, że kandydatów na tę funkcję można zgłaszać do Uczelnianej  Komisji Wyborczej w dniu 16.03.2020 r. w godz. 8.00-10.00
w siedzibie Komisji przy ul. Poniatowskiego 15.

Formularz zgłoszeniowy stanowi załącznik do niniejszego Komunikatu.

Z poważaniem

Przewodnicząca Uczelnianej Komisji Wyborczej
dr hab. n. med. Jolanta Zalejska-Fiolka, prof. SUM

ręka wrzuca do urny swój głos wyborczy

Komunikat Nr 16/2020 UKW

Komunikat Nr 16/2020
Przewodniczącej Uczelnianej Komisji Wyborczej
z dnia 12 marca 2020 r.

Dotyczy: miejsc odbioru kodów do głosowania (mandatu wyborczego)

Szanowni Państwo,

Członkowie Uczelnianego Kolegium Elektorów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,

uprzejmie informuję, że zgodnie z Uchwałą Nr 18/2020 z dnia 11.03.2020 r. Senatu SUM w sprawie zmiany Uchwały Nr 106/2019 z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu wyborów Rektora, Senatu oraz Uczelnianego Kolegium Elektorów w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach na kadencję 2020-2024 głosowanie na Rektora i Przewodniczącego Uczelnianego Kolegium Elektorów przeprowadzane będzie w oparciu o system elektronicznego głosowania z użyciem systemu informatycznego umożliwiającego oddanie głosu na odległość.

Mając na uwadze powyższe, w dniach 13 i 16 marca 2020 r. członkowie Uczelnianej Komisji Wyborczej oraz Wydziałowych Komisji Wyborczych będą wydawali kody niezbędne do oddania głosu oraz instrukcje dotyczące sposobu głosowania.

Poniżej podaję do wiadomości listę lokali, w których będzie można odebrać kody

 1. Rektorat Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
  ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice; parter pokój 114
 2. Dziekanat Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu
  Pl. Traugutta 2, 41-800 Zabrze; IV piętro pok. 403
 3. Dziekanat Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach
  ul. Medyków 18, 40-752 Katowice; sala nr 205 II piętro
 4. Dziekanat Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
  ul. Jedności 8, 41-200 Sosnowiec; Parter sala nr 1 parter
 5. Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach
  ul. Medyków 12c, 40-752 Katowice; Parter sala 117 I piętro
 6. Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu w Bytomiu
  ul. Piekarska 18 i 20, 41-902 Bytom; parter pok. Nr 4

Dyżury pełnić będzie Uczelniana i Wydziałowa Komisja Wyborcza w dniach 13.03.2020 r. oraz 16.03.2020r.  w godzinach od 9.00 do 14.00.

 

                                                                                              Przewodnicząca
Uczelnianej Komisji Wyborczej

                                                                    Dr hab. n. med. Jolanta Zalejska Fiolka, prof. SUM

ręka wrzuca do urny swój głos wyborczy

Uchwała Nr 9/2020 UKW

Uchwała Nr 9/2020

z dnia 6 marca 2020 r.

Uczelnianej Komisji Wyborczej

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
na kadencję 2020 – 2024

 

w sprawie: podtrzymania stanowiska wyrażonego w Uchwale Nr 8/2020 z dnia 05.03.2020 r.

 

Na podstawie § 50 ust. 4 pkt 1  Statutu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach  w związku z pismem jednego z kandydatów na Rektora – prof. dr hab. n. med. Andrzeja Więcka Komisja ponownie przeanalizowała kwestie dotyczące zmiany sposobu głosowania na funkcję Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

 

Uczelniana Komisja Wyborcza
uchwala, co następuje:

§ 1

Postanawia podtrzymać stanowisko wyrażone w Uchwale Nr 8/2020 z dnia 05.03.2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 7/2019 z dnia 7 listopada 2019r. w sprawie zatwierdzenia przygotowanego przez Uczelnianą Komisję Wyborczą REGULAMINU WYBORÓW REKTORA, SENATU ORAZ UCZELNIANEGO KOLEGIUM ELEKTORÓW W ŚLĄSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W KATOWICACH NA KADENCJĘ 2020-2024.

§ 2

Zobowiązuje Przewodniczącego do przedłożenia Rektorowi oraz Kandydatom na Rektora niniejszej uchwały oraz protokołu z posiedzenia Komisji.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza Przewodniczącemu Uczelnianej Komisji Wyborczej.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Uczelnianej Komisji Wyborczej
dr hab. n. med. Jolanta Zalejska-Fiolka, prof. SUM

 

Protokół z posiedzenia Komisji

 

 

[Przesłano przez: Robert Kubina]