Komunikat Nr 17/2020 UKW

Komunikat Nr 17/2020
Przewodniczącej Uczelnianej Komisji Wyborczej
z dnia 12 marca 2020 r.

Dotyczy:  zgłaszania kandydatów na Przewodniczącego Uczelnianego Kolegium Elektorów

 Szanowni Państwo,

Członkowie Uczelnianego Kolegium Elektorów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,

W związku z zaplanowanymi na dzień  17.03.2020 r. wyborami Przewodniczącego Uczelnianego Kolegium Elektorów uprzejmie informuję, że kandydatów na tę funkcję można zgłaszać do Uczelnianej  Komisji Wyborczej w dniu 16.03.2020 r. w godz. 8.00-10.00
w siedzibie Komisji przy ul. Poniatowskiego 15.

Formularz zgłoszeniowy stanowi załącznik do niniejszego Komunikatu.

Z poważaniem

Przewodnicząca Uczelnianej Komisji Wyborczej
dr hab. n. med. Jolanta Zalejska-Fiolka, prof. SUM