Komunikat Nr 18/2020 UKW

Komunikat Nr 18/2020
Przewodniczącej Uczelnianej Komisji Wyborczej
z dnia 13 marca 2020 r.

Dotyczy:  wydawania kodów do głosowania

Szanowni Państwo,

Członkowie Uczelnianego Kolegium Elektorów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,

Mając na uwadze rozwój epidemii koronowirusa oraz wydawane przez resort zdrowia komunikaty Uczelniana Komisja Wyborcza w poczuciu odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo społeczne postanawia podjąć działania zmierzające do umożliwienia odbioru kodów przez członków Uczelnianego Kolegium Elektów w miejscach udzielanych przez nich świadczeń zdrowotnych tj. bez konieczności zakłócenia wykonywanych przez nich obowiązków.

W konsekwencji powyższego członkowie Uczelnianej Komisji Wyborczej zapewnią możliwość losowego odbioru kodów w następujących miejscach:

  1. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko SUM,
  2. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego SUM,
  3. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego SUM,
  4. Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6 SUM,
  5. Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca SUM,
  6. Akademickie Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej Sp. z o.o.,
  7. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu.

 

Z poważaniem

Przewodnicząca Uczelnianej Komisji Wyborczej
dr hab. n. med. Jolanta Zalejska-Fiolka, prof. SUM