POL-on i JSA

W dniu 09.03.2020 r. wdrożono na środowisko produkcyjne wersję systemu v1.3.5. Zmiany dotyczą zakładania nowego badania dla studenta jedynie z kierunku wprowadzonego w POL-on 2.0.
W związku z pracami trwającymi w systemie POL-on został ustalony harmonogram integracji z systemem JSA mający na celu finalne dostosowanie jego działania do pracy na danych POL-on 2.0
Harmonogram dostosowania JSA do POL-on 2.0
2020-03-10 15:01:39
Aktualnie w systemie POL-on 2.0 w związku z okresem przejściowym na dostosowanie systemu do nowej ustawy trwa proces migracji modułów i raportowania danych w oparciu o obiekty pochodzące ze starej i nowej wersji aplikacji. Zgodnie z ustawą przejściową termin ten upływa 31 marca 2020 r. Docelowo wszystkie obiekty POL-on będą posiadały nowe identyfikatory systemowe.
Na potrzeby systemu JSA trwa przygotowanie dedykowanych usług po stronie POL-on, które umożliwią wykorzystanie nowych interfejsów do nowej sesji egzaminacyjnej.
Po integracji wewnętrznej nowych interfejsów pomiędzy POL-on 2.0 a JSA w celu ułatwienia integracji instytucjom korzystającym z systemu JSA po 13 kwietnia br. nastąpi wdrożenie nowej wersji systemu JSA na środowisko DEMO na okres co najmniej 2 tygodni. Aktualizacja obejmować będzie dostosowanie do nowych identyfikatorów i danych z systemu POL-on 2.0. Wersja produkcyjna systemu JSA zostanie udostępniona po okresie testów, przy czym nie później niż do dnia 7 maja br.

 

[Przesłano przez: Ewa Nowak]