Kanał informacyjny poświęcony wyborom w SUM

ręka wrzuca do urny swój głos wyborczy

Komunikat Nr 15/2020 UKW

Komunikat Nr 15/2020

Przewodniczącej Uczelnianej Komisji Wyborczej

z dnia 6 marca 2020 r.

 

W dniu 06.03.2020 działając w najlepszym interesie społeczności akademickiej Uczelniana Komisja Wyborcza Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach jako organ kolegialny jednomyślnie podjęła decyzję o elektronicznym zdalnym trybie głosowania na Rektora SUM w dniu 19.03.2020r. Za takim trybem przemawia co następuje:

  1. W sytuacji narastającego zagrożenia SARS-CoV-2 zgromadzenia powyżej 500 uczestników (elektorów) w jednym pomieszczeniu stwarza realne zagrożenie rozsiewu zakażenia.
  2. Zgodnie z rekomendacją Głównego Inspektora Sanitarnego zaleca się odwołanie wszelkich konferencji i wydarzeń medycznych z udziałem  profesjonalistów medycznych.
  3. Zminimalizowanie ryzyka niedotrzymania kalendarza wyborczego określonego Statutem SUM.
  4. Głosowanie elektroniczne pozwoli na uzyskanie maksymalnej możliwej frekwencji wyborczej zważywszy na zagrożenie epidemiologiczne i ewentualne obawy elektorów.
  5. Przygotowanie równolegle dwóch form (tradycyjnej i zdalnej) głosowania ze względu na wydatkowanie środków publicznych może nosić znamiona niegospodarności.
  6. Forma zdalnego głosowania została sprawdzona w wyborach do Senatu SUM i kandydatów elektorów.

Ostateczna decyzja dotycząca zmiany formy wyborów zostanie oddana do decyzji Senatu SUM.

 

 

 

Przewodnicząca Uczelnianej Komisji Wyborczej
dr hab. n. med. Jolanta Zalejska-Fiolka, prof. SUM

 

[Przesłano przez: Robert Kubina]

ręka wrzuca do urny swój głos wyborczy

Komunikat Nr 14/2020 UKW

Komunikat Nr 14/2020

Przewodniczącej Uczelnianej Komisji Wyborczej

z dnia 5 marca 2020 r.

 

DotyczyKandydatów na Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na kadencję 2020-2024

Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, że w terminie określonym Kalendarzem Wyborów do Uczelnianej Komisji Wyborczej wpłynęły 2 Kandydatury na Rektora tj.:

a) prof. dr hab. n. med. Tomasza Szczepańskiego zgłoszonego przez Radę Dyscypliny Nauk Medycznych oraz Radę Uczelni

b) prof. dr hab. n .med. Andrzeja Więcka zgłoszonego przez Radę Dyscypliny Nauk Medycznych

 

 

Przewodnicząca Uczelnianej Komisji Wyborczej
dr hab. n. med. Jolanta Zalejska-Fiolka, prof. SUM

 

[Przesłano przez: Robert Kubina]

ręka wrzuca do urny swój głos wyborczy

Komunikat Nr 13/2020 UKW

Komunikat Nr 13/2020

Przewodniczącej Uczelnianej Komisji Wyborczej

z dnia 2 marca 2020 r.

 

Dotyczy:       organizacji debaty wyborczej Kandydatów na funkcje Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na kadencję 2020-2024

Szanowni Państwo,
Członkowie Uczelnianego Kolegium Elektorów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,

uprzejmie informuję, że Uczelniana Komisja Wyborcza na prośbę Kandydatów organizuje debatę wyborczą, która odbędzie się 9 marca 2020 r. w godzinach od 1500 do 1800 w Auli A-3 im. prof. zw. dr hab. n. med. dr h.c. Witolda Zahorskiego Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach, ul. Medyków 18 w Katowicach-Ligocie.

 

Przewodnicząca Uczelnianej Komisji Wyborczej
dr hab. n. med. Jolanta Zalejska-Fiolka, prof. SUM

 

[Przesłano przez: Robert Kubina]

ręka wrzuca do urny swój głos wyborczy

Komunikat Nr 12/2020 UKW

Komunikat Nr 12/2020

Przewodniczącej Uczelnianej Komisji Wyborczej

z dnia 21 lutego 2020 r.

 

Dotyczy:       wyborów Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

Szanowni Państwo,
Członkowie Uczelnianego Kolegium Elektorów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,

Przypominamy, że w wyborach na Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach mogą Państwo głosować wyłącznie osobiście podczas zebrania wyborczego, a tym samym brak będzie możliwości oddania głosu na odległość.

Informujemy, że zebranie wyborcze Członków Uczelnianego Kolegium Elektorów odbędzie się w dniu 19 marca 2020 r. w Auli A-3 im. prof. zw. dr hab. n. med. dr h.c. Witolda Zahorskiego Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach, ul. Medyków 18.

Godziny rozpoczęcia oraz szczegóły organizacji zebrania zostaną podane w odrębnym komunikacie.

Przewodnicząca Uczelnianej Komisji Wyborczej
dr hab. n. med. Jolanta Zalejska-Fiolka, prof. SUM

 

[Przesłano przez: Robert Kubina]

ręka wrzuca do urny swój głos wyborczy

Komunikat Nr 11/2020 UKW

Komunikat Nr 11/2020
Przewodniczącej Uczelnianej Komisji Wyborczej
z dnia 18 lutego 2020 r.

 

Dotyczy:  organizacji debaty wyborczej

Szanowni Państwo,
Członkowie Wspólnoty Uczelni Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,

 

uprzejmie informuję, że Uczelniana Komisja Wyborcza organizuje debatę wyborczą, która odbędzie się 9 marca 2020 r. w Auli A-3 im. prof. zw. dr hab. n. med. dr h.c. Witolda Zahorskiego Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach – Ligocie, ul. Medyków 18 w Katowicach-Ligocie.

Celem zapewnienia właściwego przebiegu debaty zwracam się z uprzejmą prośbą o kierowanie pytań/tematów, które zostaną przedstawione Kandydatom do omówienia.

Powyższe proszę przesyłać na adres w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 lutego 2020 r., z podaniem imienia i nazwiska wnoszącego.

Nadmieniam, że podczas debaty będzie możliwość zadawania pytań z Sali, jednak po udzieleniu odpowiedzi na pytania przekazane wcześniej, w ramach czasu ustalonego na debatę.

Informacja o godzinie rozpoczęcia i zakończenia debaty zostanie Państwu przedstawiona w osobnym komunikacie.

 

Przewodnicząca Uczelnianej Komisji Wyborczej
Dr hab. n. med. Jolanta Zalejska-Fiolka, prof. SUM

[Przesłano przez: Robert Kubina]