Komunikat Nr 13/2020 UKW

Komunikat Nr 13/2020

Przewodniczącej Uczelnianej Komisji Wyborczej

z dnia 2 marca 2020 r.

 

Dotyczy:       organizacji debaty wyborczej Kandydatów na funkcje Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na kadencję 2020-2024

Szanowni Państwo,
Członkowie Uczelnianego Kolegium Elektorów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,

uprzejmie informuję, że Uczelniana Komisja Wyborcza na prośbę Kandydatów organizuje debatę wyborczą, która odbędzie się 9 marca 2020 r. w godzinach od 1500 do 1800 w Auli A-3 im. prof. zw. dr hab. n. med. dr h.c. Witolda Zahorskiego Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach, ul. Medyków 18 w Katowicach-Ligocie.

 

Przewodnicząca Uczelnianej Komisji Wyborczej
dr hab. n. med. Jolanta Zalejska-Fiolka, prof. SUM

 

[Przesłano przez: Robert Kubina]