Kanał informacyjny poświęcony wyborom w SUM

ręka wrzuca do urny swój głos wyborczy

Komunikat Nr 5/2020 UKW

Komunikat Nr 5/2020
Przewodniczącej Uczelnianej Komisji Wyborczej
z dnia 16 stycznia 2020 r.

 

Dotyczy: składania formularzy rekomendacji kandydata na Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

 

działając w oparciu o § 11 oraz § 17 Regulaminu Wyborów Rektora, Senatu oraz Uczelnianego Kolegium Elektorów w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach na kadencję 2020-2024 Uczelniana Komisja Wyborcza przypomina że rekomendacje na Kandydata przekazuje się do Rady Uczelni albo Rady Dyscypliny Naukowej za pośrednictwem Uczelnianej Komisji Wyborczej. Wydrukowane i podpisane zgłoszenia należy składać 16 stycznia 2020 r. w godzinach od 9.00 do 14.00 w siedzibie UKW

Rektorat Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

 1. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice I piętro pok. 114

 

Przewodnicząca  Uczelnianej Komisji Wyborczej
Dr hab. n. med. Jolanta Zalejska Fiolka, prof. SUM

ręka wrzuca do urny swój głos wyborczy

Komunikat Nr 4/2020 UKW

Komunikat Nr 4/2020
Przewodniczącej Uczelnianej Komisji Wyborczej
z dnia 10 stycznia 2020 r.

 

Dotyczy: zmiany listy kandydatów do Senatu SUM na kadencję 2020-2024

 

Nawiązując do komunikatu Nr 2/2020 UKW z dnia 7 stycznia 2020 r. oraz wobec doręczonej z  Ministerstwa Nauki i szkolnictwa wyższego interpretacji* Art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w myśl której przepis ustawy należy odnosić do konkretnych osób, nie zaś do sprawowanych przez nich funkcji uczelni. Zatem osoby wchodzące w skład senatu przez 2 następujące po sobie kadencje z racji sprawowanej funkcji rektora, prorektora i dziekana, nie mogą być członkami senatu z wyboru w kolejnej – 3 kadencji Uczelniana Komisja Wyborcza, na podstawie § 11 ust. 12 Regulaminu Wyborów Rektora dokonuje zmiany listy kandydatów na członków Senatu z grupy nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub profesora SUM oraz z grupy pozostałych nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

*interpretacja w załączeniu

Interpretacja ministerstwa

 

Lista kandydatów do Senatu z grupy nauczycieli akademickich posiadających tytułu naukowy profesora lub profesora SUM

 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu

 

Cieślar Grzegorz – dyscyplina nauk medycznych
Czuba Zenon – dyscyplina nauk medycznych
Gąsior Mariusz – dyscyplina nauk medycznych
Grzanka Alicja – dyscyplina nauk medycznych
Jochem Jerzy – dyscyplina nauk medycznych
Kasperczyk Sławomir – dyscyplina nauk medycznych
Kasperska-Zając Alicja – dyscyplina nauk medycznych
Kos-Kudła Beata – dyscyplina nauk medycznych
Tanasiewicz Marta – dyscyplina nauk medycznych
Zalejska-Fiolka Jolanta – dyscyplina nauk medycznych

 

 

Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

 

Kaczmarczyk-Sedlak Ilona – dyscyplina nauk farmaceutycznych
Komosińska-Vassev Katarzyna – dyscyplina nauk medycznych
Olczyk Paweł – dyscyplina nauk farmaceutycznych
Stojko Jerzy – dyscyplina nauk medycznych
Wąsik Tomasz – dyscyplina nauk medycznych
Wrześniok Dorota – dyscyplina nauk farmaceutycznych

 

Wydział Nauk Medycznych w Katowicach

 

Bergler-Czop Beata – dyscyplina nauk medycznych
Francuz Tomasz – dyscyplina nauk medycznych
Gawlik Aneta – dyscyplina nauk medycznych
Hartleb Marek – dyscyplina nauk medycznych
Jarosz-Chobot Przemysława – dyscyplina nauk medycznych
Kowalska Małgorzata – dyscyplina nauk medycznych
Markowski Jarosław – dyscyplina nauk medycznych
Więcek Andrzej – dyscyplina nauk medycznych
Ziaja Jacek – dyscyplina nauk medycznych

 

 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach

 

Balcerzyk Anna – dyscyplina nauk o zdrowiu
Niemiec Paweł – dyscyplina nauk o zdrowiu
Plinta Ryszard – dyscyplina nauk o zdrowiu
Sieroń Karolina – dyscyplina nauk o zdrowiu

 

 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu

 

Skrzypek Michał – dyscyplina nauk o zdrowiu 

Lista kandydatów do Senatu z grupy pozostałych nauczycieli akademickich oraz przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu

 

Błaszczyk Urszula
Bodzek Piotr
Jaroszewicz Jerzy
Szyguła-Jurkiewicz Bożena
Żywiec Joanna

 

 

Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

 

Kabała-Dzik Agata
Marciniec Krzysztof

 

 

Wydział Nauk Medycznych w Katowicach

 

Barański Kamil
Boryczka Grzegorz
Skoczyński Szymon
Waluga Marek

 

 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach

 

Bąk-Sosnowska Monika
Onik Grzegorz

 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu

 

Ćwieląg-Drabek Małgorzata
Danikiewicz Aleksander
Domagalska Joanna
Głogowska-Gruszka Anna
Kaczmarek Krzysztof
Krupa-Kotara Karolina
Rogalska Anna

 

 

 

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami

 

Chabior Marcin
Samborska-Kozak Jolanta
Władyka Ewa

 

 

ręka wrzuca do urny swój głos wyborczy

Komunikat Nr 3/2020 UKW

Komunikat Nr 3/2020
Przewodniczącej Uczelnianej Komisji Wyborczej
z dnia 9 stycznia 2020 r.

 

Dotyczy:  listy kandydatów do Senatu SUM na kadencję 2020-2024

Na podstawie § 11 ust. 12 Regulaminu Wyborów Rektora, Senatu oraz Uczelnianego Kolegium Elektorów w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach na kadencję 2020-2024 Uczelniana Komisja Wyborcza podaje do wiadomości listę kandydatów na członków Senatu z grupy nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub profesora SUM oraz z grupy pozostałych nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi  z podziałem na poszczególne Wydziały, na podstawie zgłoszeń spełniających wymogi formalne zgodne z Regulaminem wyborów i zostały złożone do właściwej Komisji Wyborczej do dnia 8 stycznia 2020 r.  do godziny 1400 .

 

Lista kandydatów do Senatu z grupy nauczycieli akademickich posiadających tytułu naukowy profesora lub profesora SUM

 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu

Cieślar Grzegorz – dyscyplina nauk medycznych
Czuba Zenon – dyscyplina nauk medycznych
Czyżewski Damian – dyscyplina nauk medycznych
Gąsior Mariusz – dyscyplina nauk medycznych
Grzanka Alicja – dyscyplina nauk medycznych
Jałowiecki Przemysław – dyscyplina nauk medycznych
Jochem Jerzy – dyscyplina nauk medycznych
Kasperczyk Sławomir – dyscyplina nauk medycznych
Kasperska-Zając Alicja – dyscyplina nauk medycznych
Kos-Kudła Beata – dyscyplina nauk medycznych
Szczepański Tomasz – dyscyplina nauk medycznych
Tanasiewicz Marta – dyscyplina nauk medycznych
Zalejska-Fiolka Jolanta – dyscyplina nauk medycznych

 

Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

Kaczmarczyk-Sedlak Ilona – dyscyplina nauk farmaceutycznych
Komosińska-Vassev Katarzyna – dyscyplina nauk medycznych
Olczyk Paweł – dyscyplina nauk farmaceutycznych
Stojko Jerzy – dyscyplina nauk medycznych
Wąsik Tomasz – dyscyplina nauk medycznych
Wrześniok Dorota – dyscyplina nauk farmaceutycznych

 

Wydział Nauk Medycznych w Katowicach

Bergler-Czop Beata – dyscyplina nauk medycznych
Francuz Tomasz – dyscyplina nauk medycznych
Gawlik Aneta – dyscyplina nauk medycznych
Hartleb Marek – dyscyplina nauk medycznych
Jarosz-Chobot Przemysława – dyscyplina nauk medycznych
Kowalska Małgorzata – dyscyplina nauk medycznych
Markowski Jarosław – dyscyplina nauk medycznych
Więcek Andrzej – dyscyplina nauk medycznych
Ziaja Jacek – dyscyplina nauk medycznych

 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach

Balcerzyk Anna – dyscyplina nauk o zdrowiu
Duława Jan – dyscyplina nauk o zdrowiu
Niemiec Paweł – dyscyplina nauk o zdrowiu
Plinta Ryszard – dyscyplina nauk o zdrowiu
Sieroń Karolina – dyscyplina nauk o zdrowiu
Skrzypulec-Plinta Violetta – dyscyplina nauk o zdrowiu

 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu

Skrzypek Michał – dyscyplina nauk o zdrowiu

 

Lista kandydatów do Senatu z grupy pozostałych nauczycieli akademickich oraz przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu

Błaszczyk Urszula
Bodzek Piotr
Jaroszewicz Jerzy
Szyguła-Jurkiewicz Bożena
Żywiec Joanna

 

Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

Kabała-Dzik Agata
Marciniec Krzysztof

 

Wydział Nauk Medycznych w Katowicach

Barański Kamil
Boryczka Grzegorz
Skoczyński Szymon
Waluga Marek

 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach

Bąk-Sosnowska Monika
Onik Grzegorz

 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu

Ćwieląg-Drabek Małgorzata
Danikiewicz Aleksander
Domagalska Joanna
Głogowska-Gruszka Anna
Kaczmarek Krzysztof
Krupa-Kotara Karolina
Rogalska Anna

 

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami

Chabior Marcin
Samborska-Kozak Jolanta
Władyka Ewa

 

 

[Przesłano przez: Robert Kubina]

ręka wrzuca do urny swój głos wyborczy

Komunikat Nr 2/2020 UKW

Komunikat Nr 2/2020
Przewodniczącej Uczelnianej Komisji Wyborczej
z dnia 7 stycznia 2020 r.

 

Dotyczy: składania formularzy zgłoszeniowych kandydatów do Senatu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

w związku z wątpliwościami dotyczącymi przepisu Art. 30 ust. 2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. w myśl którego w uczelni publicznej ta sama osoba może być członkiem Senatu nie więcej niż przez 2 następujące po sobie kadencje, skierowane zostało pismo do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Objęta zapytaniem wątpliwość dotyczy tego, czy osoba będąca dotychczas członkiem senatu z racji sprawowanej funkcji przez dwie następujące po sobie kadencje może kandydować oraz zostać wybraną na członka senatu na kolejne kadencje.

Wobec braku stanowiska Ministerstwa we wnioskowanej sprawie Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, że  zgłoszenia kandydatów, których dotyczy pytanie będą przyjmowane w terminie określonym kalendarzem tj. do dnia 08.01.2020 r. a ostateczne rozstrzygnięcie przedmiotowej kwestii przekazane zostanie odrębnym komunikatem oraz indywidualnie bezpośrednio zainteresowanym kandydatom.

 

Przewodnicząca
Uczelnianej Komisji Wyborczej
Dr hab. n. med. Jolanta Zalejska Fiolka, prof. SUM

[Przesłano przez: Robert Kubina]

ręka wrzuca do urny swój głos wyborczy

Komunikat Nr 1/2020 UKW

Komunikat Nr 1/2020
Przewodniczącej Uczelnianej Komisji Wyborczej
z dnia 3 stycznia 2020 r.

 

Dotyczy: składania formularzy zgłoszeniowych kandydatów do Senatu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

 

działając w oparciu o § 11 Regulaminu Wyborów Rektora, Senatu oraz Uczelnianego Kolegium Elektorów w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach na kadencję 2020-2024  Uczelniana Komisja Wyborcza podaje do wiadomości listę miejsc, w których należy składać podpisany formularz zgłoszeniowy kandydata do Senatu

 • Rektorat Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 1. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice I piętro pok. 114

 

 • Dziekanat Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu
 1. Pl. Traugutta 2, 41-800 Zabrze IV piętro pok. 403

 

 • Dziekanat Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach
 1. Medyków 18, 40-752 Katowice II piętro pok. 205

 

 • Dziekanat Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
 1. Jedności 8, 41-200 Sosnowiec Parter pok. 001

 

 • Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach
 1. Medyków 12, 40-752 Katowice, pok. 117

 

 • Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu w Bytomiu
 1. Piekarska 18 i 20, 41-902 Bytom, Parter pok. 07

 

Formularz zgłoszeniowy aktywny będzie od 7 stycznia 2020 r. do 8 stycznia 2020 r. do godz. 14.00. Jednocześnie przypominam, że zgodnie z Kalendarzem Wyborów wydrukowane i podpisane zgłoszenia należy składać w terminie od 7 stycznia 2020 r. do 8 stycznia 2020r. w godzinach od 9.00 do 14.00. Zgłoszenie uznaje się za złożone w terminie, jeżeli zostało ono dostarczone przed jego upływem do Komisji Wyborczej.

Przypominamy jednocześnie, że zgodnie z Art. 30 ust. 2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. w uczelni publicznej ta sama osoba może być członkiem Senatu nie więcej niż przez 2 następujące po sobie kadencje.

 

Przewodnicząca
Uczelnianej Komisji Wyborczej
Dr hab. n. med. Jolanta Zalejska Fiolka, prof. SUM

[Przesłano przez: Robert Kubina]