Komunikat Nr 19/2020 UKW

Komunikat Nr 19/2020
Przewodniczącej Uczelnianej Komisji Wyborczej
z dnia 16 marca 2020 r.

Dotyczy:  wydawania kodów do głosowania

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że celem umożliwienia odbioru kodów przez Członków Uczelnianego Kolegium Elektorów, zważywszy na aktualną sytuację sanitarno-epidemiologiczną, podjęta została przez Uczelnianą Komisję Wyborczą uchwała, zgodnie z którą przedłużony został termin odbioru kodów do głosowania

na Rektora do dnia 18.03.2020 r. do godz. 15:00.

Kody można będzie odebrać w ww. terminie w budynku Rektoratu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w  Katowicach, przy ul. Poniatowskiego 15 w godzinach od 7:30 do 15:00.

 

W dniu 16.03.2020 r. kody do głosowania na Przewodniczącego Uczelnianego Kolegium Elektorów oraz Rektora odebrać można od godz. 9:00 do godz. 14:00:

 1. Rektorat Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
  ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice; parter pokój 114
 2. Dziekanat Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu
  Pl. Traugutta 2, 41-800 Zabrze; IV piętro pok. 403
 3. Dziekanat Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach
  ul. Medyków 18, 40-752 Katowice; sala nr 205 II piętro
 4. Dziekanat Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
  ul. Jedności 8, 41-200 Sosnowiec; Parter sala nr 1 parter
 5. Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach
  ul. Medyków 12c, 40-752 Katowice; Parter sala 117 I piętro
 6. Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu w Bytomiu
  ul. Piekarska 18 i 20, 41-902 Bytom; parter pok. Nr 4

 

Dodatkowo Uczelniana Komisja Wyborcza wydaje kody w następujących Podmiotach Leczniczych:

 1. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko SUM,
 2. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego SUM,
 3. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego SUM,
 4. Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6 SUM,
 5. Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca SUM,
 6. Akademickie Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej Sp. z o.o.,
 7. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu

 

Z poważaniem

Przewodnicząca Uczelnianej Komisji Wyborczej
dr hab. n. med. Jolanta Zalejska-Fiolka, prof. SUM