Pracownik SUM na „zdalnej pracy”

Szanowni Państwo,

Zgodnie z § 7 Zarządzenia nr 42/2020 z dnia 11.03.2020 r. Rektora SUM w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS CoV-2 wśród członków wspólnoty Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, „w celu przeciwdziałania koronawirusa SARS CoV-2 pracownikowi może zostać zlecone wykonywanie przez oznaczony czas pracy określonej w umowie  o pracę poza miejscem jej stałego wykonywania, zwaną dalej „pracą zdalną”

W związku z powyższym, uprzejmie proszę o przekazanie w tym zakresie informacji, ze wskazaniem pracowników oraz zleconych im do wykonania zadań w trybie tzw. „pracy zdalnej”. Powyższe informacje proszę przekazać na adres .

Jednocześnie informuję, że zlecenie wykonania „pracy zdalnej” może nastąpić do 29.03.2020 r.

Proszę o potraktowanie sprawy jako pilnej.

Kierownik
Działu ds. Pracowniczych i Socjalnych
Jolanta Samborska – Kozak