Sprawozdawczość GUS – wdrożenie produkcyjne

2020-03-10 11:34:45
https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/10Wdrożona została funkcjonalność obsługi sprawozdań S-10 GUS za rok 2019.
Wdrożenie sprawozdania S-11 za rok 2019 planowane jest na 2020-03-11.
Kolejne sprawozdania: S-12 i sprawozdanie o mobilności absolwentów będą wdrażane sukcesywnie.

Film instruktażowy dotyczący obsługi nowych sprawdzań GUS dostępny jest pod linkiem:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=yXmrMMjDjgc&feature=emb_logo
https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/sprawozdawczosc-gus-2019/

Opis metodologii wyliczeń zastosowanej w sprawozdaniach za rok 2019 dostępny jest pod linkiem:
https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/opis-metodologii-wyliczen-danych-w-sprawozdaniach-s-10-s-11-i-s-12-generowanych-w-systemie-pol-on/

Należy pamiętać, że podstawowa zmiana w obsłudze nowych sprawozdań polega na tym, że dane są codziennie automatycznie aktualizowane na podstawie danych studentów, doktorantów i pracowników wprowadzanych w rejestrach źródłowych.
Proces codziennej aktualizacji potrwa do dnia 31 marca.  Po tym dniu planowana jest tygodniowa przerwa w automatycznej aktualizacji, aby dać czas instytucjom sprawozdającym na  zatwierdzenie sprawozdań. Następnie aktualizowane będą (z mniejszą częstotliwością) wyłącznie te sprawozdania, które pozostaną niezatwierdzone lub zostaną odesłane do korekty.

[Przesłano przez: Ewa Nowak]