Materiały ze szkolenia dla audytorów

W dniach 9-10.03. br. w Krakowie odbyło się szkolenie dla audytorów z zakresu funkcjonowania zintegrowanego systemu informacji i nauce POL-ON w ramach ustawy oraz o zasadach ewaluacji działalności naukowej.
Tematy poruszane na szkoleniu:
1. Podstawowe informacje o systemie POL-on w kontekście audytu
2. Moduły: Kierunki,  Pracownicy, Studenci Cz.1-2.
3. PBN dla audytorów
4. System Ewaluacji Dorobku Naukowego

 

Materiały dostępne są pod linkiem:

 

[Przesłano przez: Ewa Nowak]