Dokumentacja API REST dla POL-on 2.0

2020-02-21 14:56:54
https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/10

Na portalu RAD-on https://radon.nauka.gov.pl/api/katalog-edycji-danych  opublikowane zostały specyfikacje techniczne dla usług wymiany danych systemu POL-on. W tym miejscu będzie na bieżąco publikowana informacja o stanie usług sieciowych dla obu wersji aplikacji (POL-on 1 i POL-on 2). Zgodnie z założeniami procesu migracji poszczególne moduły starego systemu będą wygaszane i przenoszone do nowej aplikacji.
Wkrótce zostanie opublikowana aktualizacja do dokumentacji przypadków użycia w kontekście wymiany danych z innymi systemami.
https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/specyfikacja-interfejsow-masowej-wymiany-danych-w-systemie-pol-on-w-wersji-2-0/

Kod źródłowy przykładowej aplikacji służącej do pobierania danych za pomocą usługi z systemu POL-on 2 – https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/dokumentacja-api-dla-pol-on-2-0/
Do pobrania danych w trybie otwartym (bez konieczności logowania) z uwzględnieniem najszerszego zakresu oraz filtrowania przewidziany został dedykowany zestaw usług zintegrowanych na portalu RAD-on https://radon.nauka.gov.pl/api/katalog-udostepniania-danych/dane-zintegrowane

Dotychczasowe API systemu POL-on będzie systematycznie wygaszane wraz migracją poszczególnych usług do nowego systemu POL-on 2.0.

Powszechnie dostępne API:
– Czasopisma – umożliwia dostęp do rejestrów zawierających dane o czasopismach naukowych
– Dyscypliny i dziedziny naukowe
– Inwestycje  – umożliwia dostęp do rejestrów zawierających dane o inwestycjach z zakresu nieruchomości i infrastruktury
– Kierunki studiów – umożliwia dostęp do publicznego rejestru kierunków studiów funkcjonujących w ramach systemu szkolnictwa wyższego w Polsce
– Kierunki studiów / uruchomienia – definicje obowiązujące – umożliwia dostęp do publicznego rejestru uruchomień dla kierunków studiów funkcjonujących w ramach systemu szkolnictwa wyższego w Polsce
– Kierunki studiów doktoranckich – umożliwia dostęp do publicznego rejestru kierunków studiów doktoranckich funkcjonujących w ramach systemu szkolnictwa wyższego w Polsce
– Naukowcy – umożliwia dostęp do publicznego rejestru osób związanych z nauką i szkolnictwem wyższym w Polsce
– Organizacje – umożliwia pobranie publicznie dostępnych danych na temat podmiotów związanych ze szkolnictwem wyższym w Polsce
– Projekty – umożliwia dostęp do rejestrów zawierających dane o projektach krajowych i międzynarodowych obejmujących badania naukowe lub prace rozwojowe oraz prace badawcze
– Publikacje – umożliwia dostęp do rejestrów zawierających dane o publikacjach naukowych
– Recenzenci i eksperci
– Uprawnienia do nadawania stopni – umożliwia dostęp do rejestrów zawierających dane o uprawnieniach podmiotów do nadawania stopni naukowych
– Wydarzenia naukowe – umożliwia dostęp do rejestrów zawierających dane o konferencjach naukowych lub biznesowych, targach i wystawach

[Przesłano przez: Ewa Nowak]