Harmonogram prac technicznych w obszarze interfejsów masowej wymiany danych

https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/raporty-z-wykorzystania-srodkow-finansowych/

Harmonogram wszystkich prac planowanych w ramach dostosowania systemów dostępny jest na stronach serwisu informacyjnego https://polon2.opi.org.pl/ustawa-2-0

Planowane działania w związku z dostosowaniem masowych interfejsów wymiany danych:
luty 2020 – wdrożenie modułu Pracownicy naukowi z interfejsami API oraz importem XML w warunkach produkcyjnych
marzec 2020 – opublikowanie i wdrożenie usług do Rejestru osób ubiegających się o stopień doktora oraz szkół doktorskich w warunkach produkcyjnych
marzec 2020 – wdrożenie nowej wersji PBN 2.0 w warunkach produkcyjnych
II kwartał 2020 – wdrożenie interfejsów wymiany danych dla bazy dokumentów w postępowaniach awansowych
lipiec 2020 – zmiany w interfejsach ORPPD

Wdrożenie dopiero w marcu produkcyjnej wersji modułu Szkoły Doktorskie oznacza, że nie ma obecnie możliwości połączenia kont doktorantów w serwisach POL-on – PBN – ORCID.

[Przesłano przez: Ewa Nowak]