JSA integracja z POL-on 2.0

W najbliższych dniach zostanie oddana najnowsza wersja JSA, która będzie zintegrowana z POL-on 2.
Ustawa 2.0, na podstawie której powstał POL-on 2, niesie za sobą duże zmiany w architekturze organizacji instytucji. Aby dostosować się do tych warunków muszą zostać wprowadzone zmiany także w JSA, które będą niekompatybilne wstecz. Zakres zmian objął praktycznie wszystkie moduły i dotyczy interfejsu użytkownika oraz API.
Instytucje, kierunki (uruchomienia) oraz pracownicy przyjęły nowe identyfikatory. W przyszłości w JSA pojawią się także studenci oraz doktoranci z nowymi identyfikatorami.
Użytkownicy, którzy korzystają z interfejsu nie powinni odczuć zmiany, oprócz tego, że pojawią się w podpowiedziach aktualne jednostki, kierunki i studenci.
Natomiast kontrakt API został zmieniony w zakresie źródeł, z których należy pobrać nowe identyfikatory.

Link do zaktualizowanej dokumentacji API:
https://jsa.opi.org.pl/centrum-pomocy/baza-wiedzy/api/

Link do strony z opisem zmian:
https://jsa.opi.org.pl/centrum-pomocy/baza-wiedzy/integracja-z-polon2/

Nowa wersja systemu będzie wdrożona na środowisko testowe, a zmiany wejdą na środowisko produkcyjne ok. 2 tygodnie po wdrożeniu na testy.

[Przesłano przez: Ewa Nowak]