Oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w związku zamknięciem z powodu COVID-19 placówki

OŚWIADCZENIE
o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 placówki, do której uczęszcza dziecko albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna.

Oświadczenie można pobrać tutaj

[Przesłano przez: Jolanta Łysek]