Aktualności

https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/10

Terminy sprawozdawczości POL-on / GUS aktualizacja komunikatu
2020-04-23 10:11:13

W związku z przedłużającym się zagrożeniem epidemiologicznym spowodowanym nowym koronawirusem oraz mając na uwadze docierające do Ministerstwa sygnały od uczelni, że będą one miały także trudność w dochowaniu terminu wprowadzenia danych do Systemu POL-on tj. do dnia 15 kwietnia 2020 r., MNISW podjęło decyzję o przesunięciu terminu wprowadzenia danych do Systemu POL-on w terminie do dnia 28 kwietnia 2020 r.
Przedłużenie terminu dotyczy wprowadzania danych zarówno do rejestrów POL-on (studenci, pracownicy, doktoranci) jak również samej sprawozdawczości GUS. Zmiana terminu sprawozdawczego dotyczy również formularza danych uzupełniających na potrzeby subwencji i dotacji.
Oświadczenia o zgodności danych należy złożyć w systemie POL-on do dnia 5 maja 2020.
Do tej samej daty należy również zatwierdzić sprawozdania GUS (funkcjonalność zatwierdzenia sprawozdań będzie dostępna od 28 kwietnia 2020).

[Przesłano przez: Ewa Nowak]