PBN Polska Bibliografia Naukowa

https://pbn.nauka.gov.pl/centrum-pomocy/baza-wiedzy/ 

1. Publikacja wysłana do ORCID – informacja zwrotna w Profilu Instytucji (1.10.2020)
Informacja o wysłaniu publikacji w ORCID jest prezentowana na liście publikacji w zakładce Twoja Instytucja w Profilu Instytucji obok imienia i nazwiska osoby, która wysłała tę publikację na swoje konto w ORCID.
Informacja ta jest prezentowana w postaci ikony   obok tej osoby.
Informacja o wysłaniu publikacji na konto osoby w ORCID będzie prezentowana tylko wówczas, gdy w Profilu Instytucji oraz w Profilu Autora znajduje się ten sam obiekt. Ponadto, informacja w Profilu Instytucji jest aktualizowana cyklicznie, dlatego nie będzie widoczna od razu po wysłaniu publikacji do ORCID. Proces aktualizacji zostanie przeprowadzony w kolejnym dniu po wysłaniu publikacji do ORCID i dopiero wtedy ikona pojawi się obok osoby, która publikację wysłała.

2.  Zmiany w publikacjach zweryfikowanych (1.10.2020)
Publikacje zweryfikowane (oznaczone zieloną tarczą) może edytować wyłącznie użytkownik posiadający w systemie uprawnienia Importera Publikacji.
Odbiorcą prośby o zmianę jest każdy Importer Publikacji z każdego podmiotu, który ma tą publikację w swoim Profilu Instytucji. Prośby o zmianę w publikacji przekazywane są w ramach notyfikacji systemowych.

3.  Dodawanie publikacji z ORCID (16.09.2020)
Dodawanie publikacji z ORCID to możliwość dodania publikacji na podstawie danych o publikacji, które znajdują się na koncie dowolnego autora w ORCID.

4.  Pobieranie brakujących danych z Crossref przy tworzeniu publikacji z ORCID  (1.10.2020)
W przypadku wprowadzania publikacji na podstawie profilu ORCID istnieje możliwość pobrania brakujących danych z systemu Crossref.  Brakujące dane w publikacji mogą być uzupełnione tylko jeśli publikacja utworzona na podstawie profilu ORCID posiada numer DOI.

 

[Przesłano przez: Ewa Nowak]