logo systemu POLON

Komunikaty MNiSW

1. Nowy wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe
30.09.2020
https://www.gov.pl/web/nauka/wykaz-wydawnictw-publikujacych-recenzowane-monografie-naukowe

W dniu 29 września 2020 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego podpisał komunikat w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe.
Nowy, rozszerzony wykaz obejmuje 728 wydawnictw: 692 wydawnictwa na poziomie I (80 pkt) i 36 wydawnictw na poziomie II (200 pkt).
20200930​_Komunikat​_w​_spr​_wykazu​_wydawnictw​_monografii​_naukowych.pdf 0.90MB
https://www.gov.pl/attachment/033f1e63-ab79-4c4b-9c27-d3848d845033

2. Komunikat dotyczący wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe
https://www.gov.pl/web/nauka/komunikat-dotyczacy-wykazu-wydawnictw-publikujacych-recenzowane-monografie-naukowe

W pierwszych dniach grudnia br. planowane jest ponowne uruchomienie modułu w ramach systemu teleinformatycznego PBN, w którym wydawnictwa nieujęte w wykazie będą mogły zgłosić gotowość poddania się ocenie Komisji Ewaluacji Nauki, która zostanie dokonana w 2021 r.
Zgodnie z § 4 rozporządzenia MNiSW w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, Minister sporządza wykaz na podstawie projektu przekazanego przez Komisję Ewaluacji Nauki.  Warto zaznaczyć, że w ewaluacji jakości działalności naukowej, która zostanie przeprowadzona w 2022 r., przy ocenie osiągnięć dotyczących monografii brana będzie pod uwagę punktacja przypisana wydawnictwom w ostatnim opublikowanym przed ewaluacją wykazie.
Wydawnictwa zainteresowane oceną KEN będą mogły przesłać zgłoszenie w systemie PBN w terminie do dnia 28 lutego 2021 r., dołączając informacje potwierdzające spełnianie wymagań określonych w ww. rozporządzeniu rozporządzeniu MNiSW z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej. Zakres informacji przedstawianych w zgłoszeniu zostanie ogłoszony odrębnym komunikatem, w momencie uruchomienia modułu w PBN.

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu POLON

Nadchodzące szkolenia OPI (online)

https://szkolenia.opi.org.pl/nadchodzace-szkolenia/

1. POL-on 2.0 – liczba godzin zajęć w module Kierunki i Pracownicy, rejestracja kierunków i uruchomień, nowości w module Raporty 12.10.2020 godz. 10:30
2. POL-on 2.0 – wybrane zagadnienia z obszaru pracowników i postępowań awansowych 14.10.2020 godz. 10:00
3. POL-on – rejestracja studentów w roku akademickim 2020/21. Nowe Repozytorium prac dyplomowych (ORPPD 2.0) 15.10.2020 godz. 10:30
4. POL-on 2.0 – moduł Baza dokumentów w postępowaniach awansowych (stopień dr i dr hab.) 19.10.2020 godz. 10:30
5. POL-on 2.0 – moduł Szkoły doktorskie 22.10.2020 godz. 09:30
6. POL-on 2.0 – moduł Osoby ubiegające się o stopień doktora 22.10.2020 godz. 11:00
7. POL-on 2.0 – moduł Pracownicy 26.10.2020 godz. 10:00

 

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu POLON

PBN Polska Bibliografia Naukowa

https://pbn.nauka.gov.pl/centrum-pomocy/baza-wiedzy/ 

1. Publikacja wysłana do ORCID – informacja zwrotna w Profilu Instytucji (1.10.2020)
Informacja o wysłaniu publikacji w ORCID jest prezentowana na liście publikacji w zakładce Twoja Instytucja w Profilu Instytucji obok imienia i nazwiska osoby, która wysłała tę publikację na swoje konto w ORCID.
Informacja ta jest prezentowana w postaci ikony   obok tej osoby.
Informacja o wysłaniu publikacji na konto osoby w ORCID będzie prezentowana tylko wówczas, gdy w Profilu Instytucji oraz w Profilu Autora znajduje się ten sam obiekt. Ponadto, informacja w Profilu Instytucji jest aktualizowana cyklicznie, dlatego nie będzie widoczna od razu po wysłaniu publikacji do ORCID. Proces aktualizacji zostanie przeprowadzony w kolejnym dniu po wysłaniu publikacji do ORCID i dopiero wtedy ikona pojawi się obok osoby, która publikację wysłała.

2.  Zmiany w publikacjach zweryfikowanych (1.10.2020)
Publikacje zweryfikowane (oznaczone zieloną tarczą) może edytować wyłącznie użytkownik posiadający w systemie uprawnienia Importera Publikacji.
Odbiorcą prośby o zmianę jest każdy Importer Publikacji z każdego podmiotu, który ma tą publikację w swoim Profilu Instytucji. Prośby o zmianę w publikacji przekazywane są w ramach notyfikacji systemowych.

3.  Dodawanie publikacji z ORCID (16.09.2020)
Dodawanie publikacji z ORCID to możliwość dodania publikacji na podstawie danych o publikacji, które znajdują się na koncie dowolnego autora w ORCID.

4.  Pobieranie brakujących danych z Crossref przy tworzeniu publikacji z ORCID  (1.10.2020)
W przypadku wprowadzania publikacji na podstawie profilu ORCID istnieje możliwość pobrania brakujących danych z systemu Crossref.  Brakujące dane w publikacji mogą być uzupełnione tylko jeśli publikacja utworzona na podstawie profilu ORCID posiada numer DOI.

 

[Przesłano przez: Ewa Nowak]